Zekat

Ziynet Eşyasına Zekât Verilir Mi?

altınZekât Allahu Teâlâ’nın kullarına emrettiği ibadetlerden biri olarak büyük hikmetleri ile Müslümanların sosyal, dini ve dünyevi hayatını düzenler. Peygamberimiz (s.a.v.)’in Müslümanları bir bedene benzetmesi ve toplumun bir yerinde oluşacak olan rahatsızlığın tüm toplumu rahatsız edeceğini söylemesi zekâtın önemini daha da ortaya koymaktadır. Zekât vermek fakir ile zengin arasında büyüyen çukurun kapatılması ve toplumda oluşan sorunların önüne geçilmesi için oldukça önemlidir. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de “Hidâyet ve müjde namaz kılan, zekât veren müminler içindir” (1)buyurulmaktadır. Hidayete ermek ve müjde ile hem dünyasını hem de ahiretini güzelleştirmek isteyen Müslümanlar için zekât vermenin bazı şartları vardır.

Zekât verecek olan müminlerin hangi mallardan zekât verebilecekleri hususunda akla takılan sorulardan biri de ziynet eşyalarından dolayı zekât verilip verilmeyeceğidir. Kulların büyük bir müjdeye nail olmak amacıyla zekâtlarını nasıl vermeleri gerektiğini bildiren Peygamberimiz (s.a.v.) bu konuyla ilgili olarak açıklamalar yapmıştır. Ancak ziynet eşyalarına zekât verilip verilmeyeceği ile ilgili olarak herhangi bir hadisi şerif ve ya ayet bulunmamaktadır.

 

Ziynet Eşyası İle İlgili Görüşler

 

Altın, gümüş gibi ürünlerden yapılan ziynet eşyaları konusunda sahabe döneminden bu yana çeşitli fikirler ortaya atılmış ve zekâta tabi olup olmadıkları tartışılmıştır. Hanefi mezhebi altın ve ya gümüşten yapılan ziynet eşyalarının üzerinden bir yıl geçmesi halinde eğer nisap miktarına ulaşıyorsa zekâtının verilmesi gerektiğini söylemiştir. Altın ve gümüş fiyatı o zamanki değeri üzerinden 1/40 miktarınca zekâta tabidir.

Hanefi mezhebi dışında kalan Şafii, Hanbeli ve Maliki mezheplerine göre ise kadınların ziynet eşyalarından zekât verilmeyeceğine dair görüş birliği vardır. Ancak Şafii mezhebi altın ve gümüşten olan ziynet eşyalarında israfa kaçılmasından dolayı zekâtının verilebileceğini bildirmiştir.

 

Altın ve Gümüşten Olmayan Ziynet Eşyalarında Zekât

 

Altın ve gümüş dışında olan ziynet eşyalarının zekâta tabi olup olmayacağı konusunda âlimler görüş birliğine varmışlardır. Bu görüşe göre bir kadının altın ve ya gümüş dışında herhangi bir ziynete sahipse (zümrüt, yakut…) bu ziynetlerden dolayı zekât ödenmez.

Ziynet eşyalarının zekâtı konusunda erkekler için verilen hüküm ise kadınlarınkinden farklıdır. Eğer bir erkek İslam dininin yasaklamış olduğu altın, gümüş gibi bir süs eşyasına sahipse bu kişi elindeki ziynetlerden dolayı zekâtını vermelidir.

 

Kaynaklar

 

(1)Lokman Suresi, 3-4

(2)Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İlmihali, Zekât Bölümü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir