Zekat

Zekât Ne Kadar Verilmelidir ?

Zekât ibadeti için kulların belirli bir miktar mal ayırmaları ve bu malı zekâtın verilebileceği kişilere dağıtmaları gerekir. Bu durumda ne kadar zekât verilmesi gerektiği akıllara takılan sorulardan biri olmaktadır. Zekât miktarları hesaplandığında bundan az oranda zekât vermek ibadetin yarım kalmasına neden olacağı gibi zekât miktarından fazla vermek de Allah katında büyük bir mükâfat ile karşılanacaktır. Zekât verecek olan kişilerin şu oranlara dikkat ederek vermeleri daha uygundur:

 

Zekât Hesaplama Çizelgesi

 

Elinizde nisap miktarı yani bütün asli ihtiyaçlarınızdan ve borçlarınızdan ayrı olarak 80 gram altının bulunması gerekir. 80 gram altının kullanılan para cinsine çevrilmesi ve ya mala, hayvana ve mahsule çevrilmesi sonucu ödenecek zekât miktarları da hesaplanabilmektedir. Hz. Aişe (r.a.) ve İbn Ömer (r.a.)’dan gelen rivayetlere göre Hz. Peygamber (s.a.v.)’in her 20 dinar ve fazlası için yarım dinar, her 40 dinar içinse bir dinar zekat aldığını bildirmişlerdir. Bu oran sabit olarak düşünüldüğünde hesaplama şu şekilde olacaktır:

 • 80 gram ve üzeri olan altın miktarında bunun 40’ta biri yani %2,5
 • Şer’i ölçüye göre altın üzerinden hesaplanan gümüşte 560 gramın %2,5
 • Altın üzerinden hesaplanan kâğıt paralar ve madeni paralar için %2,5
 • Yağmur gibi doğal sulama ile büyüyen toprak ürünlerinin toplamından
 • Özellikle emek harcanarak sulama yapılan alanlardan gelen toprak ürünlerinin tamamından %5
 • Arıcılık ile uğraşanlar için toplam bal miktarından
 • Maden ve define aramaları sonucu elde edilenlerden %20
 • Toplanan deniz mahsullerinin tamamından %20
 • 5-9 devede 1 koyun
 • 10 ile 14 arası deve 2 koyun
 • 15 ile 19 arası deve 3 koyun
 • 20 ile 24 arası deve 4 koyun
 • 25-35 deve arasında 1 tane iki yaşında olan deve (dişi)
 • 36 ile 45 deve için 1 tane üç yaşında olan deve (dişi)
 • 46-60 deve için 1 tane dört yaşında deve (dişi)
 • 61-75 deve için 1 tane beş yaşında deve (dişi)
 • 76-90 deve için 2 tane üç yaşında deve (dişi)
 • 91-120 deve için 2 tane beş yaşında deve (dişi)
 • 1 ila 39 arası koyunu olan zekât vermez.
 • 40-120 koyun için 1 koyun
 • 121-200 koyun için 2 koyun
 • 201-399 koyun için 3 koyun
 • 400-500 koyun için 4 koyun
 • 1-29 arası sığırı olanlar zekât vermez.
 • 30-40 sığır için iki yaşına girmiş 1 tane erkek ve ya dişi buzağı
 • 41 ila 59 sığır için 1 tane 3 yaşına basmış erkek ve ya dişi olan dana
 • 60 sığır için 2 tane bir yaşını doldurmuş buzağı
 • Atların ticari olarak yetiştirilmesi durumunda ticaret payından %2,5
 • Ticareti yapılan diğer hayvanlarında ticaret payından %2,5
 • Sermaye getiren varlıklardan ve elde edilen net kardan %2,5
 • Kira geliri eğer nisap miktarına ulaşıyorsa elde edilen gelirden de %2,5
 • Elde edilen maaş, diğer gelirler gibi durumlar eğer nisap miktarına ulaşıyor ve artıyorsa hepsinin toplamından %2,5
 • Hisse senetleri alım satım işlerinde kullanılıyorsa mal hükmündedir ve bununda %2,5 şeklinde zekâtının verilmesi gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir