Zekat

Zekat İle İlgili Ayetler

Namazı kılın, zekâtı verin, öncesinden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah’u Teala’nın katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah’u Teala, yapıyor olduklarınızı eksiksiz görür.
Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkarmış olduklarımızdan hayra kullanın. Gözünüzü yummadan alamayacağınız fena malı, hayır diye vermeye teşebbüs etmeyin. Biliniz ki Rabbimiz zengindir, övgüye lâyıktır.
Ey iman edenler! Kendisinde artık alış-veriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün (kıyamet) ulaşmadan önce, size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın. Gerçekleri inkâr edenler normal olarak zalimlerdir.
İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz, Allah katında artmaz. Allah’u Teala’nın rızasını isteyerek verdiğiniz zekâta ulaşınca, işte zekât veren o kimseler, evet onlar (sevaplarını ve mallarını) kat kat arttıranlardır.
İman edip iyi işler icra eden, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rabbleri katında normal olarak mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku olmadığı benzer biçimde, onlar mahzun da olmazlar.
Şu haram aylar bir çıkmış oldu mu artık o müşrikleri nerede görürseniz yakalayın, hapsedin, öldürün ve tüm geçit başlarını tutun. Öyle ki bol bol tevbe edip ve namazlarını eda eder ve zekatlarını Allah yolunda fakirlere verirlerse onları özgür bırakın. Muhakkak ki, Allah’u Teala oldukca bağışlayandır, oldukca acıma edendir.
Allah’u Teala’nın mescidlerini, sadece Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı kılan, zekatı veren ve Allah’u Teala’dan başkasından korkmayan kimseler bayındır ederler. İşte hidayet suretiyle oldukları umulanlar bunlardır.
Sadakalar sadece şunlar içindir: Yoksullar, fakirler, köleler, borçlular ve o işte çalışan görevliler, Allah yolundakiler, yolda kalmışlar. Allah’u Teala tarafınca bu şekilde farz kılındı. Allah’u Teala her şeyi bilendir, yargı ve hikmet sahibidir.
Allah uğrunda gerektiği şeklinde cihad edin. Sizi o seçmiş, babanız İbrahim’in yolu olan dinde sizin için bir güçlük kılmamıştır. Artık namaz kılın, zekat verin, Rabbinize sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel haiz ve ne güzel yardımcıdır!
Onlar ki, zekat (vazifelerini) yerine getirirler,
İnsanların malları içinde artsın diye verdiğiniz faiz, Allah’u Teala’nın yanında artmaz. Allah’ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata erişince, işte onlar, malları kat kat artmış olanlardır.
Hem vakarınızla evlerinizde durun da önce ki cahiliye devrinde olduğu benzer biçimde süslenip çıkmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah’a ve Resulü’ne itaat edin.
Onlar, namazı kılarlar, zekatı verirler, âhirete de kati olarak inanırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir