Yasin Süresi

Yasin Suresi Çok Önemli Bilgiler

Yasin Suresi ne zaman inmiştir ve nerede inmiştir?

Mekki surelerden olan Yasin Suresi Peygamberimiz (s.a.v.)’e Hicret öncesinde inmiştir. Cin Suresi’nden sonra Furkan Suresi’nden önce inen bu sure toplamda 83 ayetten oluşur.

Yasin ne anlama gelir?

Yasin Suresi’nin başında bulunan ‘’ya’’ ve ‘’sin’’ harflerinin anlamı bilinmemektedir. Huruf-u Mukatta adı verilen bu ayetlerin anlamı hakkında herhangi bir yorum yapılması doğru değildir. Peygamber ve Allahu Teâlâ arasında bir şifre olacağı gibi bu ayetler sadece Allahu Teâlâ’nın bilgisi dâhilinde olan şifrelerde olabilir.

Yasin Suresi’nin diğer isimleri nelerdir?

İlk ayetinde yer alan harflerden dolayı Yasin Suresi olarak bildiğimiz bu surenin Kalbu’l Kur’an (Kur’an’ın Kalbi), Muimme (dünya ve ahiret yaşantısını kazandıran), Müdafi’ai Kadiye (Okuyan ve okuduğu ile amel eden kimseler), Azime (Allah’ın katında şerefle zikredilen) gibi isimleri vardır.

Yasin Suresi’nin konusu nedir?

Hz. Peygamber (s.a.v.) peygamberliğinin gerçek olduğu doğrulanmaktadır. Mü’minler teselli edilerek kâfirlere ise ahiret hayatı anlatılmakta ve tehdit edilmektedir. Ahiret, kabir, dünya hayatı gibi konular üzerinde durulmakta ve insanlara doğru yol gösterilmektedir. Allahu Teâlâ’nın büyüklüğü, birliği ve verdiği nimetler çarpıcı bir şekilde anlatılmaktadır. İnkârcıların alacakları karşılıklar ve inananların alacakları mükâfatlara değinilmektedir.

Yasin Suresi ne zaman okunur?

Yasin suresini okumak için belirli bir zaman yoktur. Temiz olan ve abdestli olarak Kur’an-ı Kerim okumak isteyen herkes okuyabilir.

Yasin Suresi abdestsiz ve baş açıkken okunabilir mi?

Yasin Suresi Kur’an-ı Kerim’den bir parçadır. Bu nedenle abdestsiz ve baş açıkken okunmamalı adaba uyularak abdest alınmalı ve bayanlar için avret sayılan yerler kapatılmalıdır.

Yasin Suresi’nin önemi nedir?

Yasin Suresi Hz. Peygamber (s.a.v.)’in de hadisi şerifinde buyurduğu gibi Kur’an-ı Kerim’in kalbidir. Bir Yasin Suresi 1 kere Kur’an-ı Kerim’i baştan sona hatmetmek demektir. İçerisinde büyük hazineler ve Allahu Teâlâ’nın rahmetinin gizli olduğu bu sure okunduğunda, dinlendiğinde ve ya yazıldığında büyük mükâfatlar kazanmayı sağlar. Yasin Suresi her okuyuşta ayrı bir anlamı ile karşımıza gelecek büyük bir deryadır.

Yasin Suresi ölülere okunur mu?

Evet. Yasin Suresi Peygamberimizin de hadisinde olduğu gibi ölülere ve ölmekte olan hastalara okunur. ‘’Yasin Kur’an-ı Kerim’in kalbidir. Bir defa Yasin okumak Kur’an-ı Kerim’i on kere okumaya denktir. Gece Yasin okuyan sabahları ilahi mağfirete nail olmuş olarak kalkar. Sadece Allah rızası için okuyanın geçmiş günahları affolunur. Yasin Suresini ölmek üzere olan birine okursanız her harfine karşılık on melek gelir ve o kişinin karşısında durup, onun için rahmet isterler ve bağışlanmasını dilerler. Ruhu kabz edilirken yanından ayrılmadıkları gibi yıkandığında, kefenlendiğinde, namazı kılınırken ve kabre gömülürken cemaatine katılırlar. Azrail (a.s.) ruhunu alacağı zaman cennetten bir melek cennet şarabı ile gelir, doyasıya o kişiye içirilir, o kişi cennete kavuşana kadar asla susamaz. Yasin Suresi okuyana şefaat hakkı verilir ve dinleyeninde günahları affolunur.’’(1) Ancak bilinmesi gereken bir şey vardır. Yasin Suresi ölü olan kişiye bir anlam ifade etmez. Okuyan kişinin alacağı sevapları ölen kişiye göndermesi ile bir fayda ifade eder.

Yasin Suresi’nin faziletleri nelerdir?

Yasin suresi okunduğu her yere bereket getirir. Yasin Suresi okuyan kişinin ne isteği varsa Allahu Teâlâ tarafından kabul edilir. Okuyanın zihni açılır, yüzü nurlanır, herkes tarafından sevilir, hastalığı varsa şifa bulur, sıkıntısı varsa giderilir. Her türlü duanın kabulü için okunabilir. Ölmek üzere olan hastaya okunursa ölüm acısını tatmaz. Evlenmek isteyen okursa evlenir. Kayıp için okunursa kayıp bulunur. Fakir olan okursa zengin olur.

 

Kaynaklar

(1)Kadı Beyzavi, Beyzavi Tefsir (Envarut-Tenzil ve Esrarut-Te’vil), Ebu Suud Efendi, Ebu Suud Tefsiri, 7/88, Ebu-Leys Semerkandi, Tefsirul-Kur’an, 5/206

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir