Zekat

Şirket Ortakları Nasıl Zekat Verir

Fiilî olarak bir firmanın ortağı olan şahıs, firmanın ofis, alet vb. duran varlıkları dışındaki dönen varlığından kendi hissesine düşen miktarın, nisaba yetişmesi ve üstünden bir yıl geçmesi halinde zekatını vermesi gerekir.
Dolayısıyla bu şekilde bir firmanın ortağı olan şahıs, firmanın yazıhane, alet vb. duran varlıkları dışındaki dönen varlığından kendi hissesine düşen miktarın, nisaba erişmesi ve üstünden bir yıl geçmesi halinde zekatını vermesi gerekir.
Endüstri sektöründe etkinlik gösteren şirketlerin; duran varlıklar (üretim aletleri, makine vb.) zekattan muaf; borçlar, araç-gereç, işçilik, yönetim, üretim, finansman, pazarlama gibi giderlerin hepsinin maliyet hesapları yapılarak çıkarıldıktan sonrasın da dönen varlıkları ise net kâr ile beraber % 2,5 oranında zekata tabidir.
Ortaklar, zekatlarını kendileri verebilecekleri benzer biçimde, yönetime vekalet vererek onlar aracığıyla da verebilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir