Allah

Şirk Nedir, Şirkin Çeşitleri

Şirk; ortak koşmak (doğrusu Allah’tan başka bir şeyde İlahlık vasıfları görmek, Allah’la beraber o şeyi de Allah kabul etmek) şerik; ortak anlamına gelir. Şu demek oluyor ki mesela Hıristiyanlar İsa Aleyhisselamı Allah’ın ortağı sayıyorlar. Aslen şirk için günah ifadesi hafiftir şundan dolayı şirk kişiyi dinden çıkarmaktadır. “Doğrusu Allah, kendisine ortak koşulmasını asla affetmez. Ondan başkasını (öteki günahları) ise, dilediği kimseler için bağışlar ve mağfiret buyurur. Her kim Allah’a şirk koşarsa hakkaten pek büyük bir günah ile karacılık etmiş olur.” Ayeti kerimeden de anlaşılacağı suretiyle şirkte Hazreti Allah’a büyük bir karacılık vardır ve hazreti Allah bunu asla kabul etmediği için bu şekilde bir günahı da asla af etmemektedir. Bu yüzden kişinin şirke düşmekten kendini koruması oldukca mühimdir.

KİŞİNİN KENDİNİ ŞİRKİN HER ÇEŞİDİNDEN KORUMASI GEREKMEKTEDİR.

Şirkin Çeşitleri Şu Şekilde İfade Edebiliriz.

Sadece bu sınıflandırma değişik itibarlara nazaran değişmektedir. Ilk olarak şunu bilmek gerekir ki, şirkin şirk adını Alması için ille de Allah’ı kabul edip yanına bir de başka yaratıcı yada ilahlık vasıflarına haiz başka birisini yada başka bir gücü koymak anlamında olmasına gerek kalmamıştır. Bununla beraber Allah’ı bırakıp mesela bir tek putlara tapmaya da şirk denir. Ayrıca gizli saklı şirk vardır ki, bu da fazlaca tehlikeli bir şirktir. Bu ise kalptedir ve kimi zaman şahıs bu şekilde bir şirke düştüğünün bilincinde bile olmayabilmektedir. İkinci olarak bahsedilen şirke gizli saklı şirk denir ki, bu şirkten kurtulmanın yolu sağlam inanç ve ilim sahibi olmaktan geçmektedir. Doğrusu ilk olarak Cenabı Hak hakkında doğru itikadi bilgilere haiz olup bu inanç suretiyle olmak gerekir eğer bu şekilde olursa bu durumda namaz mevzusunda meydana getirilen hata yalnız gafletten kaynaklı bir hata olur fakat bu mevzuda itikadımız tam eğer olmazsa yada noksan olursa bu durumda ise günaha düşmüş oluruz. Bunun için ilk olarak Hazreti Allah’a olan marifet ve itikadımızı tamamlamamız gerekir. Şöyleki ki, en azından bilmemiz ihtiyaç duyulan hususlar şunlardır.
Hazreti Allah’ın “zatiyye” ve “sübütiyye” sıfatları vardır ve hazreti Allah bu sıfatlarında zatında olduğu şeklinde tekdir. Örnek olarak; sıfat-ı sübütiyyeden birisi “ilim” sıfatıdır. Doğrusu Hazreti Allah her şeyi bilir. Sadece burada bizim inanç etmemiz ihtiyaç duyulan mevzu Cenab-ı Hakkın her sıfatta muhteşem olduğu şu demek oluyor ki ilim sıfatına kemal derecede haiz olduğudur. Hazreti Allah gizli saklı, açık her şeyi bilir, Allah’ın bilgisi haricinde hiçbir şey yoktur şeklindedir. İnsanlara da melekler de bilir sadece mahlukatın bilgisi kemal aşama de değildir. Bizim bilgimiz sınırlıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir