Zekat

Oruç Fidyesi Bir Hayır Kurumuna Verilebilir mi

Oruç dokunabilecek durumda olan bir kimse fidye vermekle oruç borcundan kurtulamaz. Tutmadığı oruçlarını günü gününe kaza olarak tutması mecburidir.
“O size farz kılınan oruç, sayılı günlerdir. O günlerde sizden kim hasta, veya seferde olur da oruç tutmazsa, tutamadığı günler sayısınca, sağlık bulmuş olduğu yada yolcu olmadığı başka günlerde oruç meblağ. Fazla ihtiyarlık yada ağır hastalık şeklinde sebeblerle oruç tutmaya gücü yetmeyenler üstüne, bir yoksul doyuracak kadar fidye vermek gerekir.”
Yukarıda ki Ayeti Kerimeden de anlayabildiğimiz gibi oruç ile alakalı fidye; hastalık ve ihtiyarlık şeklinde bir mazeret dolayısıyla eza ve kazaya imkân bulunmadığı vakit verilir. Fidyesini verse, sonrada oruç dokunabilecek duruma kavuşsa, evvelâ verdiği fidyelerle yetinemez, tutamadığı oruçları kaza gerekir.
Bir fidye – âyet-i kerîme de de belirtildiği benzer biçimde bir fakiri tam bir gün doyurmaktır. Bir günde ise iki öğün vardır. Fidyeler, yalnız bir fakire verilebileceği benzer biçimde, birden fazla fakirlere de verilebilir. Ramazan içinde verilebileceği benzer biçimde, evvelinde yada sonunda da verilebilir. Fakirleri sabah – akşam günde iki öğün doyurmak suretiyle olabileceği benzer biçimde, öğünlerin parasını vermek suretiyle de olabilir. Para toptan da verilebilir, her gün ayrı ayrı da…
Buna göre iki aylık fidyeyi, zekat verilecek kimselerden istediklerinize verebilirsiniz.
Oruç tutma gücünde olmayan kimse, fidye verebilecek kadar varlıklı de değilse, yapacağı iş, Allah`tan af ve mağfiret dilemektir. Fidye vermek mecburiyeti, onun üstünden kalkmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir