Oruç

Oruç Baba Kimdir

İstanbul Fatih’te türbesi bulunan muhterem zat Oruç Baba hakkında türlü tevatürler anlatılmaktadır. Oruç Baba’nın çok uzun yıllar önce yaşayan yiyecek ekmeği olmayan fakir biri olduğu, fakir olmasına rağmen ibadetlerini aksatmadığı, ramazan aylarında yiyecek ekmeği olmamasına rağmen kuru ekmek sirke ve su ile sahur ve iftar yapan bir derviş olduğu anlatılmaktadır. Bir diğer tevatür de 1453 yılındaki İstanbul fethinde savaşan bir asker, askerlere su ve yiyecek ekmek dağıtan bir er olduğu, su kıtlığı yaşanılan dönemlerde bile askerlere su dağıtmaya devam ettiği için ‘’ sucu  baba ‘’ sıfatının takıldığı ve savaş sırasında oruç tuttuğu içinde ‘’ Oruç Baba ‘’ denildiği anlatılır.

Halk arasında Oruç Baba böyle bilinse de gerçek farklıdır. Oruç Baba’nın gerçek adı Şeyh Ahmet Mısr–i dir. Şeyh Ahmet Mısr-i  aslında Bedevi tarikatına mensup bir şeyh iken  Zekayi Efendi tarikatı ile tanışır ve bu tarikatin bir mensubu olur. Uzun yıllar Zekayi Efendi tarikatina hizmet ederek Mustafa adını alır. Uzun yıllar içinde taikatta güven kenarı ve kendisine Şeyh Mustafa Zekayi Efendi  denilmeye başlanmıştır. Şeyh Mustafa Zekayi Efendi ölünce Fatihte yer alan türbeye defnedilmiştir. Mezar taşında; Şeyh Ahmet Mısr-i Zekayi Efendi tarikatına gelmiştir,bütün ömrünü oruç tutarak geçirmiştir yazılıdır. 1825 yılında vefat etmiştir yazılıdır. Ömrü boyunca oruç tutmak, ömrünü ibadetle geçirdiği anlamına gelmektedir. Şeyh Mustafa Zekai Efendi muhterem bir zat olduğu için kabri başında tarikat üyelerinin gelip dua etmeleri nedeniyle uzun yıllar kutsal bir insan olarak anılmıştır.

 

Oruç Baba Türbesi Ziyareti

 

Halk arasında fakir, yiyecek ekmeği bulamadığı halde kuru ekmek, su ve sirke ile oruç tuttuğuna inanıldığından özellikle ramazan ayının ilk günlerinde özellikle bayanlar Oruç Baba türbesine giderek gerçekleşmesini istedikleri dileklerinin gerçekleşmesi için Oruç Baba’nın yüzü suyu hürmetine diyerek dua ederler. Ramazanın ilk günü yapılan duaların ve gerçekleştirilmesi istenen dileklerin gerçekleşeceği inanışı halk arasında çok yaygındır. Bu inanışa göre insanlar Oruç Baba türbesi etrafında ilk sahuru yapar, ilk iftarı da türbe etrafında dua ederek açarlar. Böylece hem orucun sevabının daha çok olacağına, hem de dileklerin gerçekleşeceğine inanırlar. Bu inanış ramazanın son gününde oruç tutmanın çok sevap olduğundan bu günde de Oruç baba türbesine  dileklerinin gerçekleşmesini isteyenler dua etmek ve iftar yapmak için yoğun şekilde gelirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir