İslami Bilgiler

Mescid-i Nebevi Ne Zaman ve Nasıl İnşa Edildi

Hz. Peygamber (s.a.s.) Hicretle Medine’ye ulaştıktan sonra (622) devesinin çöktüğü alana bir Mescid inşa etmeye karar verdiler. Hurma kurutulan bu arsayı satın almak istediğinde sahipleri, karşılıksız olarak vermek istediler. Sadece Hz. Peygamber (s.a.s.) bunu kabul etmedi. Arsanın kıymeti olan on dinarı Hz. Ebu Bekir ödedi. Arsa da bulunan hurma ağaçları kesilerek tesviyesi yapıldı, mezarlar başka yere nakledildi ve tümsekler düzeltildi. Binanın alt kısmında ve temelinde genellikle taş, üst kısımlarında ise kerpiç kullanıldı. Mescid’in kıblesine, arsa üstünde bulunan hurma ağaçları sütun olarak dizildi ve bunların üstüne, hurma dal ve yapraklarından bir çatı yapılmış oldu. Mescid’in yapımında başta Hz. Peygamber (s.a.s.) olmak suretiyle Muhacirler ve Ensar fiili olarak çalıştılar.

Mescid-i Nebevi’nin İlk başta üç kapısı vardı. İlk kapısı güneyde, şu anda ki kıble duvarında bulunuyordu. İkinci kapı ise doğu tarafında idi. Hz. Muhammed (sav) Efendimiz devamlı olarak bu kapıyı kullanırdı. Üçüncü kapı ise batı yönünde bulunuyordu (Babü-Atike). Cenup duvarı süresince Suffe denilen bir revak yada gölgelik bulunmaktaydı. Kıble, Kudüs’ten Kabe’ye çevrilince cenup yönünde bulunan kapı kapatılarak şimal yönünde aynı adla yeni bir kapı açıldı. Öteki kapılarda herhangi bir değişim yapılmadı. Suffe ise güneyden kuzeye nakledildi. Yeni plana nazaran harim, güneyde iki sıra halinde yerleştirilen hurma kütükleri üstüne uzatılan hurma dallarının toprakla kapatılmasıyla elde edilmiş bir damla örtülmüştü. Tavan, bir insanoğlunun elinin yetişeceği kadar basıktı. İlk zamanlarda camide yere ince kum döşenmişti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir