Kur’an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerim’in Önemi

Kur’an-ı Kerim kutsal kitapların sonuncusu ve diğerlerinin doğrulayıcısıdır. Allahu Teâlâ’dan Cebrail (a.s.) aracılığı ile son Peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.v.)’e indirilmiş olan içerisinde ilahi emirlerin bulunduğu kitaba Kur’an-ı Kerim adı verilmektedir. Müslümanların kitabı olarak bilinen Kur’an-ı Kerim Arap toplumundaki bozukluklar nedeniyle Arapça olarak indirilmiştir. 23 yıllık bir süre içerisinde peyderpey olarak indirilen bu kitap Allahu Teâlâ’nın kelamıdır. Kur’an kelimesi ‘’okumak’’ anlamına gelir. Kur’an-ı Kerim kendi ismi dışında başka isimlerle de anılmaktadır:

 • Kitap (Duhan, 1)
 • Kur’an, Kerim ( Vakıa, 77-78)
 • Kelam (Tevbe, 6)
 • Nur (Nisa, 174)
 • Şifa, Hidayet, Rahmet (Yunus, 57)
 • Furkan (Furkan, 1)
 • Zikir (Enbiya, 50)
 • Aliyy: Şanı Yüce (Zuhruf, 4)
 • Hikmet (Kamer, 5)
 • Hâkim (Yunus, 2)
 • Ahsenu’l Hadis (Zümer, 23)
 • Tenzil (Şuara, 192)
 • Öğüt (Hakk, 48)
 • Adl, Müjdeleyici, Belag, Suhuf, Mushaf

Kur’an-ı Kerim’de bulunan ayetlerin sayısı konusunda âlimler birbirinden farklı görüşler sunmuşlardır. Bunun nedeni ise bazı âlimler besmeleyi ilk ayetle birleşik sayarken bazı âlimler besmeleyi ayrı bir ayet olarak görmüşlerdir. Buna göre Kur’an ayetleri en az 6204 en fazla ise 6666 olarak söylenmiştir. Kur’an-ı Kerim’de 114 sure vardır. 86 sure Mekki (Yani Mekke’de nazil olmuş), 26 tanesi ise Medeni’dir (Yani Medine’de nazil olmuş). Kur’an-ı Kerim 20’şer sayfalık bölümlere ayrılmıştır. Her 20 sayfaya bir cüz denilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de 30 adet cüz vardır. Cüzlerin her 5’er sayfalık kısmına ise hizb adı verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir