Kur’an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerim’in Mucizeleri Nelerdir?

 • Kur’an-ı Kerim müthiş bir belagata sahiptir. Bu özelliği ile hiç kimsenin bir benzerini getirmeye gücü yoktur. Arap dilinin bütün kurallarını en mükemmel şekilde kullanması ve her ayetin kendi manası içinde bir mucizesi mevcuttur.
 • Yerlerin ve göklerin nasıl yaratıldığını anlatan Kur’an-ı Kerim’de gökyüzünün nasıl inşa edildiği (Ra’d, 2/ En’am, 101/ Zariyat, 47) ayetlerinde anlatılmıştır. Kur’an-ı Kerim’den 1400 sene sonra göklerin nasıl yaratıldığı araştırılmış ve dünyanın bir tepsi gibi olduğu düşünülmüştür. Oysaki Kur’an-ı Kerim her birini tek tek anlatmıştır.
 • Enbiya suresi 33.ayette gök cisimlerinin nasıl havada kaldığı ve hangi yörüngede durduğuna da değinilerek bugün astronominin yeni yeni keşfetti sırlar açıklanmıştır.
 • Günümüzde yaşanan küresel ısınma nedeniyle kara parçalarının yavaş yavaş yok olduğu ve sular altında kaldığı Ra’d 41, Enbiya 44.ayeti kerimede açıkça anlatılmakta ve kara parçalarının eksiltildiği anlatılmaktadır.
 • Gökyüzünün 7 katmandan oluştuğu gibi yeryüzünün de 7 katmandan oluştuğu Kur’an-ı Kerim’de asırlar öncesinde haber verilmektedir. İnsanoğlu ise daha yeni yeni katmanların varlığını keşfetmiş ve açıklamaya çalışmaktadır. Neml, 88/ Talak, 12
 • Kur’an-ı Kerim’de geçmiş dönemlerde yaşayan kavimler hakkında bilgi verilmektedir. Bütün kıssalar bir insan ömrünün bile yetmeyeceği kadar önceki kavimleri anlatmaktadır. Kur’an bu yönüyle de büyük bir mucizedir. Hz. Musa ve sihirbazların durumları, Firavun’un Kızıldeniz’de boğuluşu, Hz. İbrahim ve oğlu İsmail, Nuh tufanı, Hz. Süleyman ve Sebe Melikesi, Ashab-ı Kehf gibi tarihin derinliklerinde olan konuları anlatması ile önceki yaşananları bilen bir yaratıcıdan geldiğini doğrulamaktadır.
 • Kur’an-ı Kerim’de pek çok meyve, sebze hakkında mucizevi bilgiler verilmiş ve zararlı olan besinler insanlar tarafından daha bilinmezken açıklanmıştır. Bugün tıbbında açıkladığı bu mucizeler asırlar öncesinden Kur’an’da mevcuttu.
 • Neml suresinde denizler üzerinde gidecek olan gemiler hakkında bilgi verilmiş, deniz içerisindeki canlılar anlatılmıştır. Bu da Kur’an’ın ayrı bir mucizesidir.
 • Dünyanın dönüşü ve dümdüz değil yuvarlak oluşu, hafif eğimli oluşu hakkında Kur’an-ı Kerim bilgiler vermiştir.
 • Doğumdan önce yumurtanın nasıl döllendiği nasıl ete kemiğe büründüğü ve hücrelerin nasıl bir yapıda olduğu açıklanmıştır. Bu mucizeleri yeni yeni keşfeden bilim adamları ise Kur’an-ı Kerim’deki bu incelikleri görünce Müslüman olmayı seçmişlerdir.
 • Genlerdeki mükemmellik ve her insanın farklı bir gen dizilimine göre yaratılmış olması da tek tek Kur’an’da anlatılmıştır.
 • Geçmişte olan kıssaları anlatmasının yanında Kur’an-ı Kerim gelecekle ilgili haberlerde vererek büyük bir mucize ortaya koymaktadır. Firavun’un cesedinin ibret için bırakıldığı, gökyüzünün yarılarak uzaya gidileceği, Mekke’nin fethedileceği gibi haberler Kur’an’dan birer mucizedir. Gökyüzünde uçakların uçacağı, denizdeki gemilerin suları yararak gideceği ve görüntünün bir yerden başka bir yere ulaştırılacağı gibi mucizeler Kur’an-ı Kerim’i harika bir kitap haline getirmektedir.
 • Ahir zaman hakkında verilen bilgiler, sıkça kullanılan kelimelerle insanların psikolojilerinde oluşturduğu büyük değişim, kulağa hoş gelen ve derinden etkileyen okumaları ile Kur’an büyük bir mucizedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir