Zekat

Kimler Zekat Verebilir

Allahu Teâlâ tarafından farz kılınan ibadetlerden biri de zekâttır. Zekât ibadeti kulların mallarının bir kısmını Allah rızası için belirli kimselere vermek olarak görülebilir. Zekâtın verilmesi için zekât vermekle yükümlü sayılan kişilerin belirli özellikleri taşıması gerekir. Müslüman olan ancak zekât veremeyecek durumda olan kişiler için farz olarak görülmeyen bu ibadet İslam’ın zorlaştırmayın kolaylaştırın ilkesine uygun olarak gücü yeten kişilere özgü bir ibadet olmaktadır.

 

Zekât Verecek Kişilerin Taşıyacağı Şartlar

 

Zekât vermekle yükümlü olmak için şu şartlara sahip olmak gerekir:

  • Müslüman olmak
  • Buluğ çağına ermiş olmak
  • Akıllı olmak
  • Hür olmak
  • Hanefi mezhebi dışındaki mezheplere göre çocukların ve akıllı olmayanlarında zekât yükümlülüğü vardır.
  • Malda artışın olması gerekir. Ticaret yapılan mallar, doğurarak çoğalan ve beslenen hayvanlar, sürekli artan para, ekilip-dikilen mahsuller artan mallardır. Bunlar için zekât verilir.
  • Zekâtın verilmesi için kişilerin mala tam anlamıyla sahip olmaları gerekir. Tam mülkiyetin olmadığı mallarda zekât verilmez. Malda tam mülkiyet demek mala hem sahip olmak hem de kullanıyor olmak demektir. Evini kiraya veren bir kimsede malın asıl mülkiyeti vardır ancak kullanma özelliği olmadığı için tam mülkiyet yoktur. Kiracıda aynı şekilde tam mülkiyeti yoktur ancak kullanım mülkiyetine sahiptir. Bu durumda kira alan kişi ve kiracı bu evden dolayı zekât vermez.
  • Nisap miktarı olarak belirlenen malların üzerinden bir yıl geçmesi gerekir. Çünkü insanların ellerine çoğu zaman büyük mallar geçer ancak üzerinden bir yıl dahi geçmeden dağıtması gerekebilir. Bu durum bir dükkân sahibinin eline geçen para gibidir. Bir kimse sattığı mallardan elde ettiği parayı sadece kendisi için kullanmaz. Dükkân giderleri, satılacak mallara yapılan ödemeler ve çalışanlara ödemeler olarak para dağıtılır. Bu durumda dükkân işleten kişi bir süreliğine elinde para olsa da zaman geçtikçe elinde nisap miktarı kadar para kalmayacaktır. Bu nedene Allahu Teâlâ nisap miktarı olan malların üzerinden bir yıl geçmesi şartını kullar için uygun görmüştür.
  • Zekât verecek olan kişilerin borçlu olmaması gerekir. Borçların öncelikle ödenmesi ve bu halde elde nisap miktarı kadar mal ve ya para kalıyorsa zekâtın ödenmesi gerekir. Zekatın verilmesinden sonra borçlanmak zekatın verilmesine engel değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir