İslamda Aile

Kadın Mehir Olarak Mal Olmayan Birşey İsteyebilirmi

İslâm’da satışı yada kullanılması mübah olan her şey mehir olarak verilebilir. Göç eder ve taşınmaz mallar, ziynet eşyası, standart (mislî) olan şeyler ve hatta göç eder yada taşınmaz bir maldan yararlanma hakkı da bunlar arasındadır (Kâsânî, Bedâî’, II, 279). Mal olarak ekonomik karşılığı olmayan ve bir tek dinen taat olan (sevap kazanmaya vesile olan amel) bir şeyin mehir olarak verilip verilemeyeceği, Kur’an-ı Kerîm’i yada dinî hükümleri öğretmenin mehir sayılıp sayılmayacağı fakihler içinde tartışılmıştır. Hanefîler mehrin maddî kıymeti olması ilkesinden hareketle bunu caiz görmezken (İbnü’l-Hümâm, Feth, III, 308) öteki bazı mezhepler Kur’an ve fıkıh öğretimi şeklinde işlerin mehir olabileceğini söylemişlerdir. (Şevkânî, es-Seylü’l-Cerrâr, II, 277; Zühaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, VII, 260-264) Kadının evleneceği erkekten mehir olarak kendisini hacca götürmesini istemesi mevzusunda da aynı ihtilaflar geçerlidir. Sadece hacca götürme maddi bir külfet gerektirdiği ve burada amaç adamın hanıma hizmeti değil, hac harcamalarını karşılama olduğundan bunun caiz olduğu görüşü tercih edilmelidir. Öteki taraftan evlenecek kadının mehir olarak muhatabının “namaz kılmasını, oruç tutmasını, sigara ve alkol benzer biçimde fena alışkanlık yada haramları terk etmesini istemesi” bunlar aslına bakarsan kişinin yerine getirmesi lüzumlu görevler olduğu ve hanıma direkt bir yarar sağlamadığı için mehir olarak kabul edilemez. Şundan dolayı Kur’an-ı Kerim’de; kendileri ile evlenilmesi helal olan hanımlarla ilgili olarak “mallarınızla (mehirlerini verip) istemeniz…” (Nisâ, 4/24) ifadesi yer verilmiştir ki bu durum bu tür şeylerin mehir olmasına engeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir