32 Farz

İslamın Şartları Nelerdir

1.Kelime-i Şehadet Getirmek

 

‘’Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü’’ demek kelime-i şehadettir. Anlamı ‘’ Ben (görmüş gibi şehadet ederim ki) Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed (s.a.v.) O’nun kuludur ve elçisidir.’’

 

2.Namaz Kılmak

 

“Sana vahiy edilen kitabı oku ve namazı kıl. Şüphesiz ki namaz hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir.” Ankebut, 45

 

3.Zekât Vermek

 

‘’İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz, Allah katında artmaz Allah’ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekâta gelince, işte zekât veren o kimseler, evet onlar (sevaplarını ve mallarını) kat kat arttıranlardır.’’ Rum, 39

 

4.Oruç Tutmak

 

‘’Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.’’ Bakara, 183

 

5.Hacca Gitmek

 

“Hacc, bilinen aylardır. Böylelikle kim onlarda haccı farz eder (yerine getirir)se, (bilsin ki) haccda kadına yaklaşmak, fısk yapmak ve kavgaya girişmek yoktur. Siz, hayır adına ne yaparsanız, Allah, onu bilir. Azık edinin, şüphesiz azığın en hayırlısı takvadır. Ey temiz akıl sahipleri, Benden korkup-sakının.” Bakara, 197

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir