Dualar

Evlilik Duası

Güzel bir evlilik yaparak mutlu bir aile hayatına adım atmak kadın erkek herkesin istediği bir durumdur. Evlenmek isteyenler, kısmeti bağlı olanlar, hayırlı bir yuva isteyenler için Allahu Teâlâ ‘’Dua edin kabul edeyim.’’ buyurmaktadır. Bu isteklerinin yerine gelmesini isteyenlerin bol bol duada bulunması ve evlilik hayatlarının güzel geçmesini Allah’tan istemeleri gerekir.

 

Evlilik İçin Okunabilecek Dualar

 

Bir türlü kısmeti çıkmayan ya da talipleri olduğu halde evlenemeyenler için okunacak dualar şunlardır:

  • 41 Ayet-el Kürsi,
  • ‘’Euzübillahi’s semi’il alimi mineş şeytanirracim min hemzihi ve nefhihi ve nefsih’’ 70 kere,
  • 21 Fatiha,
  • 21 Felak-Nas
  • 7 kere:

Vettebeû mâ tetlûş şeyâtînu alâ mulki suleymân(suleymâne) ve mâ kefere suleymânu ve lâkinneş şeyâtîne keferû yuallimûnen nâses sihra, ve mâ unzile alâl melekeyni bi bâbile hârûte ve mârût(mârûte), ve mâ yuallimâni min ehadin hattâ yekûlâ innemâ nahnu fitnetun fe lâ tekfur fe yeteallemûne minhumâ mâ yuferrikûne bihî beynel mer’i ve zevcihî, ve mâ hum bi dârrîne bihî min ehadin illâ bi iznillâh(iznillâhi), ve yeteallemûne mâ yadurruhum ve lâ yenfeuhum ve lekad alimû le menişterâhu mâ lehu fîl âhirati min halâkın, ve le bi’se mâ şerav bihî enfusehum lev kânû ya’lemûn(ya’lemûne). (1)

 

7 kere:

 

Ve hîle beynehum ve beyne mâ yeştehûne kemâ fuile bi eşyâihim min kabl(kablu), innehum kânû fî şekkin murîb(murîbin). (2)

Yukarıdaki dualar ve ayetler okunduğunda kısmet açılacak hayırlı bir evlilik yapılacaktır. İhlaslı ve bütün bir inançla yapılması gerekir. Sabah namazı sonrasında yapılması daha iyi olacaktır.

  • Yukarıda geçen Bakara Suresi 102. ayet ve Sebe Suresi 54. ayet okunur ve bir şişe suya üflenirse, evlenemeyen kişide bir bardak sudan içip geri kalanı ile yıkanırsa Allah’ın izni ile evliliği kolay olacaktır. (3)
  • Cuma günü Cuma suresini 18 kere okumak kısmetin açılmasını ve kısa sürede evlenmeyi sağlayacaktır.
  • Taha Suresi 131 ve 132. ayetler temiz bir kâğıda yazılıp evlenemeyen kişi üzerinde taşırsa hayırlı bir yuva kurabilir. (4)
  • ‘’La ilahe illallahul melikul hakkul mubin.’’ duası sabah namazlarından sonra 100 kere zikredilmelidir.

Kaynaklar

 

(1)Bakara, 102

(2)Sebe, 54

(3)Sırlı Dualar, Bayzem Yayınları

(4)Kur’an-ı Kerim’in Havas ve Esrarı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir