Dualar

Dua Nasıl Edilir

Dua, Ruhun gıdası, kalbin nuru, ibadetlerin özüdür. Dua, ıstırapların, maddî ve manevî dertlerin şifa kaynağıdır. Dua, ümit ve huzur membaıdır. Yaşama aşkını dirilten bir rahmettir. Dua, hayrı çeker, belâ ve zararı defeder. Sevgili Peygamberimiz ( sav ): “Dua, rahmet kapılarının anahtarı, mü ‘minin silâhı, dinin direğidir. Dua, ibadettir, ibadetin özüdür, buyurmaktadır.

Ayet ve hadislere göre dua etmenin usul ve adabı şu şekildedir;

1- Vücut, helal kazançla alınmış, helal gıdalarla beslenmelidir.

2- Abdestli olmalı, Kıbleye yönelinmeli ve eller semaya açılmalıdır.

3- Duaya eûzü-besmele, Allah’a hamt ve Peygamberimize salât ve selâm İle başlanmalıdır.

4- Zulümler terkedilmeli ve tövbe edilmelidir.

5- Günahı gerektirecek isteklerde bulunulmamalı ve acele edilmemelidir. Zira, Hz. Muhammed ( sav ) şöyle müjdelemektedir: Yeryüzünde Allah’a dua eden her bir mü ‘minin Allah (cc) (ya duasını kabul ederek) ona istediğini verir. Ya da isteğine eş değerde olacak bir kötülüğü ondan giderir. Veyahut ahirette karşılığını bulur…” Dua eden, duasının yararını ya hayatında, ya da ahirette muhakkak görür. 

6- Dua ihlasla ve ısrarla yapılmalıdır. Zira Resûlullah ( sav ) üçer defa duasını tekrar ederdi.

7- Diğer Müslümanların aleyhine ve zararına isteklerde bulunulmamalıdır. Ailesine, çoluk-çocuğuna ve malına beddua etmemelidir.

8- İslam’a aykırı isteklerde bulunulmamalıdır.

9- Namazda secdede iken yapılan dualar, makbul dualardır.

10- Mazlumun bedduası, misafirin duası ve ana-babanın çocuğuna duası makbul dualardır.
Yukarıdaki izah ettiğimiz şekilde dua edildiğinde Cenabı Hak, isteyenin, dua edenin ve kendisine yalvaranın duasını kabul edeceğini Kur’an-ı Kerim’in Bakara Suresinin 186. ayetinde açıkça beyan etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir