Zekat

Zekât Nedir

Zekât kelime olarak ‘’artma, çoğalma, temizlenme, bereketlenme, arınma’’ gibi anlamlara gelmektedir. İslam dinin şartlarından biri olan zekât Müslümanların ihtiyaç sahibi olan kişilere nisap miktarına ulaşan mallardan vermek demektir. Allah rızası için yerine getirilmesi gereken zekât ibadeti Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde anlatılmıştır: ‘’Sizler namazı hakkıyla kılın ve zekâtınızı verin! Kendi nefsiniz için her ne hayır yaparsanız Allah katında da onun karşılığını bulursunuz. Şüphesiz ki Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir.’’(1) Allahu Teâlâ tarafından kesin bir ibadet olarak emredilen zekât Kur’an-ı Kerim’de pek çok ayeti kerimede namazdan sonra ikinci sırada yer alan bir ibadet olarak geçmektedir. Hadisi şeriflerde de buyurulduğu üzere “Kim malının zekâtını sevap umarak verirse, ona sevap verilir. Kim de zekâtını vermezse biz zekâtı ve malın yarısını (cezalı olarak, zorla) alırız. Bu, Rabbimizin kesin kararlarından biridir. Al-i Muhammed’e ondan bir hak yoktur.”(2)

 

Zekâtın Önemi Nedir?

 

Zekât genel ihtiyaçların karşılanması ile birlikte geriye kalan malların nisap miktarına ulaşması ile birlikte bu mallardan ihtiyaç sahiplerine vermek demektir. Zekât vermek toplumdaki zengin ve fakir dengesini sağlamak için hem ibadet hayatını hem de içtimai hayatı düzenlemesi ile önemli ibadetlerden biri olmaktadır. Zekât veren kişilerin mallarının eksildiği görülebilir. Ancak Allahu Teâlâ mallarından Allah yolunda harcayanların kesinlikle mallarında eksilme olmayacağını bildirmektedir. Bu konuda ‘’İnsanların malları içinde artsın diye verdiğiniz faiz, Allah yanında artmaz. Allah’ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekâta gelince, işte onlar, malları kat kat artmış olanlardır.’’ (3) buyurulmuştur.

İslam dini hem zekât alana hem de zekât verene büyük mükâfatlar sunmuştur. Maddi açıdan sıkıntı yaşayan kişiler Allahu Teâlâ tarafından dünyada maddi açıdan feraha ulaştırıldığı gibi malından zekât veren kimseler ise mallarını bereketlendirerek, temizlemiş olurlar. Zengin ve fakir kavramının olmadığı herkesin eşit seviyede olduğu bir toplumda maddiyatla değil maneviyatla yükselmek daha kolaydır. Zekât veren kullar en önemli hastalık olan kibirden korunmuş olurlar. Çünkü kendilerini eşit gören kulların kalplerine kibrin yerleşmesi zordur. Kulu kula yaklaştıran bu ibadet kulu Allah’a da yaklaştırdığı için ahiret hayatını güzelleştirmek isteyenler için büyük bir fırsattır.

Kaynaklar

 

(1)Bakara Suresi, 110

(2)Ebu Davud, Nesai

(3)Rum Suresi, 39

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir