Zekat

Zekât Kimlere Verilir?

Allahu Teâlâ’nın farz kıldığı ibadetlerden biri olan zekât kulların mallarının bereketini artıran, zengin ile fakir ayrımını ortadan kaldıran ve kulların ahiret hayatını kurtaran bir ibadettir. Zekât malların nisap miktarına ulaşması ile birlikte maldan belirlenen kısmını fakirlere vermek demektir. Zekât verilirken kimlere ve nasıl verilmesi gerektiği konusu akla takılan konulardan biridir.

Zekât verilecek kimseler Kur’an-ı Kerim’de bildirilmiştir. Bu konu ile ilgili olarak Allahu Teâlâ şöyle buyurmuştur: Sadakalar (zekâtlar) Allah’tan bir farz olarak ancak, yoksullara, düşkünlere, (zekât toplayan) memurlara, gönülleri (İslam’a) ısındırılacak olanlara, (hürriyetlerini satın almaya çalışan) kölelere, borçlulara, Allah yolunda çalışıp cihat edenlere, yolcuya mahsustur. Allah pekiyi bilendir, hikmet sahibidir.” (1) Tevbe Suresi, 60

 

Yukarıdaki ayeti kerimeye göre zekâtın verilebileceği kimseleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Yoksullara, (fakir olup günlük bir kap dahi yemek bulamayan kişilere ve geçimini sağlayamayan kişilere)
 • Düşkünlere (hastalık, sıkıntı gibi nedenlerle çalışma özelliğini kaybetmiş ve fakirleşmişler)
 • Zekât memurlarına (İslam devletlerinde genellikle zekât memurları zekât toplar ve verilmesi gereken yerlere dağıtırlardı.)
 • Gönülleri İslam’a ısındırılacak olan topluluklara (Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanında bazı Arap kavimlerine verilen zekâtlar sayesinde büyük topluluklar İslam dinine girmişlerdir.)
 • Kölelere,
 • Borçlulara,
 • Allah yolunda çalışan ve gerek canıyla, gerekse elindeki diğer imkânlarla cihat eden kişilere,
 • Yolculara.

Ayeti kerime dışında hadisi şerifler ile de zekâtın verilebileceği kişiler belirlenmiştir:

 • Bazı imamların içtihatlarına göre fakir olan kocaya zengin olan kadın zekât verebilir.
 • Fakir olan hala, teyze, dayı, amca gibi kişilere zekât verilebilir.
 • Hanefi âlimlerine ve bazı tefsircilere göre Allah yolunda cihat etmek günümüzde topla, tüfekle yapılan bir amel değildir. Ancak düşmanlara karşı pek çok cihat yolu vardır. Allah yolunda İslam’ı savunmaya çalışan kurumlara da zekât verilebilir.
 • Fakir olan kardeşe de zekât verilebilir.
 • Kayınvalide ve kayınpedere zekât verilebilir.
 • Gelin ve damada da zekât verilebilir.
 • Üvey çocuklara zekât verilebilir.
 • Zengin olan annenin çocuğuna babası Müslümansa zekât verilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir