Zekat

Zekât Kimlere Verilemez ?

Zekât fakirlerle zenginlerin arasındaki maddi farkları ortadan kaldırarak toplumdaki sınıf farklılıklarını ortadan kaldıran bir ibadettir. Bu yönü itibariyle zekâtın verilemeyeceği kişiler bulunmaktadır. Zekâtın gerçekten ihtiyaç sahibi olan kişilere verilmesi her zaman uygun görülmüş ve şu kişilere zekât verilmeyeceği de bildirilmiştir:

  • Zenginlere zekât verilmez. Çünkü zengin kişiler toplum içerisinde yardıma muhtaç olan kısım değil yardım yapan kısımdır.
  • Anneye, babaya, dedeye ve nineye zekât verilmez. Çünkü bu kişilere zaten bakılması gerekir.
  • Çocuklara, torunlara ve torunların çocuklarına zekât verilmez.
  • Müslüman olmayan kimselere zekât verilmez. Ancak kalbi ısındırılacaklar arasındalarsa bu kişilere verilebilir.
  • Hanefi mezhebine göre fakir olan ancak çalışmaya gücü yettiği halde çalışmayan kişilere de zekât verilmesi caiz değildir.
  • İslam’a karşı olan kişi ve kurumlara da zekât verilmesi caiz değildir.
  • Zengin olan babanın oğlu fakir olursa buna zekât verilmez.
  • Hz. Peygamber sülalesine ve Hz. Peygamber soyundan gelenlere zekât verilmez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir