Dualar

Yemek Duası

Yemek duası Allahu Teâlâ’ya karşı verdiklerinden dolayı şükretmek için edilen bir duadır. Yemek öncesinde, yemek sırasında ve yemek sonrasında bu dua yapılabileceği gibi yemek masası toplanırken de farklı dualar yapılabilir. Bu konuda Peygamberimiz (s.a.v.)’in hayatından da örnekler bulabiliriz. Peygamberimiz yemek duası olarak belirli bir dua yapmak yerine kişinin o anda içinden geçen duaları yapması gerektiğini vurgulamak amacıyla farklı zamanlarda farklı yemek duaları yapmıştır. Önemli olanın kulun içinden geçen en samimi duygularla bu duayı yapmasıdır. Bu nedenle kalıplaşmış olan duaların ezberlenmesi değil samimi şekilde yemek duası yapılmalıdır.

 

Yemekten Önce Yapılabilecek Yemek Duası

 

‘’Allahümme bârik lenâ fi mâ razaktenâ ve kınâ azâbe’n-nâr, bismillah

 

Anlamı: ‘’Allah’ım bize verdiğin rızıkları bereketlendir. Bizleri yakıcı olan cehennem azabından koru. Yemeğime senin adınla başlıyorum.’’

 

Yemeğe Başlarken Dua Etmeyi Unutanlar İçin Yapılabilecek Dua

 

Hz. Aişe validemizden gelen bir rivayete göre Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve sahabeler yemek yerken bedevilerden biri çıkageldi ve ortada kalan yemeğin hepsini alarak yedi. Ortada yemek kalmayınca Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:

‘’Eğer bu yemeğin üzerinde Allah’ın adı anılsaydı hepinize yeterdi. Bu yüzden biriniz yemek yiyeceği zaman Besmele çeksin. Eğer Besmele çekmeyi unutursa ‘’Bismillahi fi evvelihi ve ahiruhi’’ (Başından sonuna Allah’ın adıyla.) desin. (Tirmizi, Ebu Davud, İmam Nesai)

 

Yemek Yedikten Sonra Yapılabilecek Yemek Duası

 

Yemek yendikten sonra yaygın olarak yapılan bir dua bulunmaktadır.

 

‘’Elhamdülillahillezi et’amena ve sekana ve cealna minel müslimin.

 

Anlamı:

 

Bizleri yedirip içirip İslam’a kavuşturup şereflendiren Allahu Teâlâ’ya sonsuz hamd olsun. Gelmiş geçmiş bütün Peygamberlerin hakkı içün bizlere cennet yemeklerinden yedir ve Kevser şarabında içir. Cennette hurilerle eş eyle. Bütün âlemlerin Rabbi olan Allahu Teâlâ’ya sonsuz hamd olsun.

Yemek öncesinde Besmele çekilmesi sünnettir. Yemek duası yapmak için abdest almaya ya da başı kapalı olmaya gerek yoktur. Ancak dikkat edilirse duanın samimiyeti artar. Misafirin yapacağı yemek duası da kabul olan dualardandır. Bu nedenle misafir olunan ev ve ev ahalisi için misafir dua etmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir