Yasin Süresi

Yasin Suresi’nin Önemi

Cin Suresi’nden sonra inen Yasin Suresi ismini başında bulunan ‘’Ya’’ ve ‘’Sin’’ harflerinden oluşan hurufu mukattadan almaktadır. Yasin isminin yanında El-Azime, Kalbu’l Kur’an, Muimme gibi isimleri de olan bu sure büyük surelerden biridir. Yasin Suresi hakkında Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından pek çok hadisi şerif rivayet edilmiş ve Yasin Suresi’nin faziletlerine değinilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de 36. sırada yer alan bu sure 83 ayettir. 22. ve 23. cüzlerde geçen Yasin Suresi Furkan Suresi’nden önce gelir. Mekki bir suredir.

 

Yasin Suresi’nin Konusu

Yasin Suresi’nde Hz. Muhammed (s.a.v.)’in gerçek bir peygamber olduğuna değinilmektedir. Peygambere karşı yapılan inkârlar kınanarak Peygamberimiz ve beraberindeki mü’minler teselli edilmektedir. Öldükten sonra dirilmeye iman etmek ve haşre iman etmek gibi meseleler üzerinde yoğunlaşan Yasin Suresi ahiret hayatını ve kabir yaşantısını anlatan ayetler içerir. Hz. Peygamberi yalanlayan Mekke müşriklerine karşı kendileri gibi Peygamberi yalanlamış olan Antakya beldesini ve oradaki halk anlatılır. Allahu Teâlâ’nın birliğine, kudretine ve evrenin tek yaratıcısı olduğuna dair delillerde getirilen bu sure de kıyamet halleri ve olacaklardan da bahsedilir.

 

Yasin Suresi Neden Önemlidir?

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadisi şerifinde ‘’Her şeyin bir kalbi vardır. Yasin de Kur’an-ı Kerim’in kalbidir. Yasin Suresi’ni kim okursa Allahu Teâlâ’da onun okunmasından dolayı kula Kur’an-ı Kerim’i on kere okumuş sevabı yazar. ‘’(1) buyurmuştur. Buradan da anlaşıldığı gibi insanın yaşaması için kalp nasıl önemli ve kritik bir organsa İslam’ı yaşamak isteyenler içinde Yasin Suresi o kadar önemli bir yere sahiptir. Peygamberimiz farklı vesilelerle Yasin Suresi hakkında mü’minlere tavsiyelerde bulunmuş ve Yasin Suresi’ni methetmiştir.

Peygamberimizin yanı sıra büyük âlimlerde Yasin Suresi okumanın faziletlerine değinmiş ve bütün inananlara tavsiye etmişlerdir. Büyük bir rahmet hazinesi olan Yasin Suresi her türlü derde deva olabildiği gibi sürekli okunduğunda ve anlayarak müzakere edildiğinde kulların hem dünyası hem de ahireti için bir ışık olmaktadır. Yasin Suresi sadece yaşayanlara değil aynı zamanda vefat etmiş olan kişilere de okunduğunda kabir azabını hafifleten surelerden olmaktadır.

 

Kaynaklar

(1)Tirmizî, Fedâilu’l-Kur’n, 7; Dârimî, Fedâilu’l-Kur’ân, 21

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir