Yasin Süresi

Yasin Suresinin İnişi

Yasin Suresi Kur’an-ı Kerim’in kalbi olarak nitelendirilen bir suredir. Allahu Teâlâ tarafından gönderilen bu sureye Hz. Peygamber’in teselli edilmesi ile başlanmıştır. Kur’an-ı Kerim’in 36. suresi olan Yasin Suresi Cin suresinden sonra nazil olmuştur. 83 ayetten oluşan Yasin Suresi halk arasında da faziletleri ile bilinen bir suredir ve sürekli olarak okunmaktadır. İçerisindeki anlamların yanında kullara karşı büyük nimetler saklı olan bu surede bulunan faziletler saymakla bitmez.

 

Yasin Suresinin Sebeb-i Nüzulü

 

Yasin Suresinin inişi ile ilgili olarak 2 farklı rivayet bulunmaktadır. Birinci rivayete göre Hz. Peygamber Kâbe’de namaz kılıyordu. Secdede iken kıraati sesli yapmasının üzerin müşrikler gelen sesten dolayı rahatsız oldular. Hz. Peygamber (s.a.v.)’i yakalayıp eziyette bulunmak istediler. Tam eziyet edecekken müşriklerin elleri havada kaldı ve boyunlarına yapıştı. Gözlerine birden perdeler inen müşrikler etrafı görmez hale geldiler ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’e eziyet edemediler. Durumları değişmeyince Resulullah’a gelerek kendisine akrabalık bağlarından dolayı dua etmesini istediler. Bunun üzerine Allah Resulü dua etti ve müşrikler eski hallerine döndüler. Bu durum üzerine Yasin Suresi 10. ayet nazil oldu. ‘’Onlar için fark edecek değildir, onları uyarsan da uyarmasan da iman etmeyecekler.’’ ayeti inmiştir. (1)

İkinci rivayete göre Ebu Cehil Hz. Peygamber (s.a.v.)’i Kâbe’de ibadet ederken gördüğünde kafasını taşla yaracağını söyler. Hz. Peygamber (s.a.v.) bir gün Kâbe’de ibadet ederken Ebu Cehil bu durumu gördü ve yerden bir taş alıp ayağa kalktı ve tam atacakken elleri boynuna doğru döndü ve taş elinde yapışıp kaldı. Haline şaşırıp kalan Ebu Cehil hemen arkasını dönüp arkadaşlarının yanına gitti ve olanları anlattı. Bunun üzerine Ebu Cehil’in arkadaşı olan Velid b. Muğire yerden taş alıp Hz. Peygamber (s.a.v.)’in yanına geldi. Ancak onunda gözleri kör oldu. Arkasından üçüncü bir kişi daha gitti ve birden arkasını dönerek kaçmaya başladı ve birden yere düşüp bayıldı. Arkadaşları yanına geldiğinde kocaman erkek bir devenin Hz. Peygamber’in önüne set çektiğini ve kendisini yiyecek sandığı için korktuğunu söyledi. Bu olay üzerine Yasin Suresi 8. ayeti kerime nazil oldu. ‘’Doğrusu biz o müşriklerin boyunlarına çenelerine kadar uzanmış olan demirden bukağıları geçirdik. Bundan dolayı artık başları yukarı doğru kalkıktır.’’ (2)

 

Kaynaklar

 

(1)İmam Celaleddin es-Suyuti, Lubabu’n-Nukul Fi Esbabi’n-Nuzul, Fatih Yayınevi: 2/558

(2)el-Câmiu li-Ahkâmi’il-Kur’ân, XV,7

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir