Yasin Süresi

Yasin Suresi İle İlgili Hadisler

Yasin Suresi faziletleri bakımından Kur’an-ı Kerim’in en üstün surelerinden biridir. İçerdiği anlamlar ve Allahu Teâlâ’nın sunmuş olduğu rahmet bereketi bakımından Yasin Suresi kullar için bir hazinedir. Her okuyuşta farklı biz manevi lezzet sunan Yasin Suresi okuyanlar için büyük bir sevap kaynağıdır. Bu anlamda Peygamber Efendimiz (s.a.v.) pek çok hadisi şerifinde Yasin Suresinin faziletlerinden bahsetmiş ve diğer mü’minlere de okumasını tavsiye etmiştir.

 

İlgili Hadis-i Şerifler

 • ‘’Bir kimse Yasin Suresini Allah rızasını isteyerek ve ahiret yurdunu talep ederek okursa, günahları mutlaka bağışlanır.’’(1)
 • ‘’Bir gece Allah rızasını kazanmak için Yasin Suresi okunursa, o gece o kişinin günahları bağışlanır.’’(2)
 • ‘’Yasin Suresi’ni kim gün başlarken okursa gün içindeki ihtiyaçları giderilir.’’(3)
 • ‘’Yasin Kur’an-ı Kerim’in kalbidir. Bir defa Yasin okumak Kur’an-ı Kerim’i on kere okumaya denktir. Gece Yasin okuyan sabahları ilahi mağfirete nail olmuş olarak kalkar. Sadece Allah rızası için okuyanın geçmiş günahları affolunur. Yasin Suresini ölmek üzere olan birine okursanız her harfine karşılık on melek gelir ve o kişinin karşısında durup, onun için rahmet isterler ve bağışlanmasını dilerler. Ruhu kabz edilirken yanından ayrılmadıkları gibi yıkandığında, kefenlendiğinde, namazı kılınırken ve kabre gömülürken cemaatine katılırlar. Azrail (a.s.) ruhunu alacağı zaman cennetten bir melek cennet şarabı ile gelir, doyasıya o kişiye içirilir, o kişi cennete kavuşana kadar asla susamaz. Yasin Suresi okuyana şefaat hakkı verilir ve dinleyeninde günahları affolunur.’’(4)
 • ‘’Cuma günü Yasin Suresi ve Saffat Suresi okuyan kişiye Allahu Teâlâ dilediğini verir.’’(5)
 • ‘’Geceleri Yasin Suresi okumayı adet edinen bir kimse şehit olarak vefat eder.’’ (6)
 • ‘’Ey Ali! Yasin Suresini oku! Çünkü onda 10 bereket vardır:
 1. Aç kalan biri okursa Allah onu doyuracak bir sebep çıkarır.
 2. Fakir olup üstü çıplak olan okursa giyinmesine bir sebep çıkar.
 3. Bekâr bir kimse okursa hayırlısıyla evlenir.
 4. Korku içinde olan biri okursa korkusundan emin olur.
 5. Sıkıntısı olan okursa, ferah bulur.
 6. Yolcu okursa yolculuğu güzel geçer ve yardım görür.
 7. Kayıp için okunursa kayıp olan bulunur.
 8. Ölüye okunursa ölünün azabı hafifler.
 9. Susuz kalan okursa suya kavuşur.
 10. Hasta okursa ve ya hastaya okunursa şifa bulur.’’(7)

 

Kaynaklar

 

(1)Münziri, Tergib ve Terhib, 2244, Darimi, Fedaiü’l-Kur’an, 21, no.3418

(2)Beyhaki, Sünenü’l-Kübra, 5/154, Beyhaki, Şü’abül-İman, 2/480, Darimi, Fedailü’l-Kur’an, 21, no. 3420

(3)Darimi, Fedailü’l-Kur’an, 21, no.3421

(4)Kadı Beyzavi, Beyzavi Tefsir (Envarut-Tenzil ve Esrarut-Te’vil), Ebu Suud Efendi, Ebu Suud Tefsiri, 7/88, Ebu-Leys Semerkandi, Tefsirul-Kur’an, 5/206

(5)Kenzü’l-Ummal, 2694, 1/591

(6)Taberani, Mu’cemu’s-Sağir, 1010; Kenzül-İrfan, 66

(7)Gümüşhanevi, Ramuzul-Ehadis, s.79/4, Deylemi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir