Hac - Umre

Umre Nedir ve Nasıl Yapılır

Umre kelime anlamı olarak ziyarette bulunmak anlamına gelmektedir. İslami manada ise umre Müslümanların istedikleri bir zamanda ihrama girmeleri, Kâbe’yi tavafta bulunmaları, sa’y yapmaları ve ihramdan çıkmaları anlamına gelmektedir. Hac ibadetine benzeyen umre hac ibadetinden farklı olarak istenilen zamanda yapılabilmektedir. Umre ile ilgili olarak “Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın…” (1) ayeti kerimesi Kur’an-ı Kerim’de bulunan bir delildir. Peygamberimiz (s.a.v.)’den gelen bir rivayete göre ise Hz. Aişe (r.a.) validemiz Peygamberimize gelerek kadınların nasıl cihad edebileceklerini sormuştur. Peygamberimiz ise kadınların cihadının hac ve umre ile olacağını söylemiştir. (2)

Umre yapan kişilere yarı hacı anlamında ‘mutemir’ denilmektedir. Umre yapmak Hanefi ve Malikilere göre müekked sünnet olup, Şafi ve Hanbelilere göre ise ayeti kerimeden dolayı farz hükmündedir. Umre yapmak için belirli bir zamanın olmamasının yanında arefe günleri ve teşrik tekbirlerinin yerine getirildiği bayram günlerinde umre yapılmaz. Kurban Bayramına denk gelen bu zamanlarda hac ibadetinin yerine getirilmesi gerektiğinden dolayı yapılmaz. Umre için en faziletli zaman olarak Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Ramazan ayında yapılan umre, hacca denktir.’’ (3)

Umre Nasıl Yapılır?

Umre küçük hac olarak nitelendirildiği için bazı rükünleri itibariyle hacca benzeyebilir. Umre yapmak için Harem bölgesinin çevresinde yer alan mikat sınırlarından birine gelerek ihrama girmek gerekir.

İhrama girmek için:

 • Koltuk altı, kasık, saç, sakal tıraşı olunur. Tırnaklar kesilir. İmkân olursa gusül abdesti alınır. Eğer imkân yoksa namaz abdesti de alınabilir.
 • Erkekler izar ve rida isimli iki parça kıyafet giyebilirler. Bunun dışında iç çamaşırı, saat, çorap gibi şeyler kullanamazlar. Kadınlar ise yüzleri açık olacak ve başları kapalı olacak şekilde ihrama girebilirler.
 • İhrama giren kişiler ihram namazı adı altında 2 rekâtlı sünnet namaz kılarlar. Birinci rekâtta zammı süre olarak Kafirun ikinci rekâtta ise İhlas suresi okunur.
 • İhrama girmek için hazırlanan kişiler önce umre yapmak için ihrama gireceklerine dair niyet ederler ve arkasından da telbiye getirmeye başlarlar. Kadınlar niyet ve telbiyeyi içlerinden yapmalıdır.
 • Mekke’ye varıncaya kadar umre yapacak olan kişilerin her hallerinde yüksek sesle telbiye, tehlîl, tekbir ve salavat getirmeleri gerekir. Telbiyenin 3 kere söylenmesi arkasından da tekbir, tehlîl ve salavat getirilmesi müstehaplardandır.
 • Mekke’ye gündüz vakti abdestli bir şekilde girmek müstehaptır. Mekke’ye girince umre yapanların;

“Allah’ım! Burası senin haremindir, emin kıldığın yerdir. Beni cehenneme girmekten koru. Kullarını dirilttiğin gün beni azabından güvende kıl, beni dostlarından ve itaatkâr olanlardan eyle” şeklinde dua etmeleri gerekir.

 • Mekke’de kalınacak olan yere varıldığında ve yerleşildiğinde boy abdesti ve ya normal abdest alınarak yola çıkılmalı ve yolda tekbir, tehlîl, telbiye ve salavat getirilmelidir.
 • Mescid-i Haram’a girildiğinde “Allah’ım! Rahmet kapılarını bana aç ve beni kovulmuş şeytandan koru” duası yapılmalıdır.
 • Kâbe’nin görülmesi ile 3’er tane tekbir ve telbiye getirilmelidir. Arkasında da şu dua yapılabilir:

“Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, Her türlü övgü Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Allah’ım! Bu senin Evindir. Onu Sen yücelttin, Sen şereflendirdin, Sen değerli yaptın. Onun yüceliğini, şerefini ve değerini artır. Ya Rabbi! Onun değerini artıran, onu şereflendiren, ona saygı gösteren kimsenin şerefini, saygınlığını, heybetini, yüceliğini ve iyiliğini artır. Allah’ım! Sen selamsın ve selamet ancak sendendir. Bizi selametle yaşat ve selamet yurdun olan cennetine koy, ey Celal ve ikram sahibi Allah’ım! Sen her şeyden yücesin ve her şeyden üstünsün.”

 

Umre Tavafı

 • Umre tavafı yapılması için kişiler telbiye getirmeyi keserler ve Hacerü’l- Esved taşının hizasına gelinir. Yüz Hacerü’l- Esved’e dönülerek eller yukarı omuz hizasına kadar kaldırılır ve “Bismillah, Allahu Ekber” diyerek selam verilir. Tekbir, tehlîl ve tahmid getirilir. Eğer kalabalık değilse ve kimseye zarar verilmeyecekse Hacerü’l- Esved taşı öpülebilir. Eğer öpülemezse geriden bakılarak tavafa başlanmalıdır.
 • Umre tavafı yapmak için 7 şavt yapılacağına dair niyet etmek gerekir. Kâbe sol tarafta kalacak şekilde Hatim bölgesinin dışından 7 şavt tamamlanarak umre tavafı gerçekleştirilir. Rükn-ü Yemani ve Hacerü’l- Esved’in yanında geçerken “Bismillah, Allahu Ekber” denilerek selam verilir. Tavaf sırasında kişi bildiği duaları okuyabilir, dua edebilir, Kur’an okuyabilir, tekbir ve tehlîl getirebilir.
 • Tavafın abdestli bir şekilde yerine getirilmesi, güç yetiyorsa ayakta ve 7 şavta tamamlayarak yapmak vaciptir. Tavafın vaciplerinin terk edilmesi dem gerektirir. Dem ise küçükbaş hayvan kurban etmektir.
 • Tavaftan sonra Hatim’de ve Mültezem’de dua edilmelidir. Mümkün olursa Makam-ı İbrahim’in arka kısmında iki rekât tavaf namazı kılınmalıdır. Bu namaz vaciptir ve namazın ardından dua edilerek, zemzem içilir. Hacerü’l- Esved taşına selam verilmeye devam edilir.

Umre Sa’yı

 • Umre için gerekli rükünlerden biri olan sa’y için Safa tepesine gidilir. Kâbe’ye dönülerek tekbir, tehlîl, tamhid ve salatü selam getirilir. Daha sonra dua edilerek sa’y ibadetini yapmak için niyet edilir.
 • Safa ve Merve tepeleri arasında da 7 şavt olmak üzere sa’y ibadeti yerine getirilir. Bu sayıya göre umre Safa tepesinde başlar ve Merve tepesinde biter.
 • Sa’y ibadeti yerine getirilirken kulların içlerinden dua etmeleri, bildikleri duaları okumaları, Kur’an-ı kerim okumaları, sessiz bir şekilde tekbir ve tehlîl getirmeleri gerekir.
 • İki yeşil ışığın arasına gelindiğinde hervele yani kısa adımlarla, koşar gibi çalımlı bir şekilde yürümek sa’y ibadetinin gerekliliklerindendir. Kadınlar hervele yapmazlar.
 • Merve tepesinde sa’y tamamlandığında dua edilir. Sa’y yapmak umrenin vaciplerindendir ve terkinde dem gerekir.
 • Herhangi bir yerde saç tıraşı olunarak ihramdan çıkılır. Böylece umre ibadeti tamamlanmış olur. Kadınların saçlarının ucundan bir parmak kadar kesmeleri yeterlidir. Adetli iken tavaf yapılması uygun değildir. Bu nedenle adetli olan bayanların tavaf yapmayınca bir rüknü yerine getirmemiş olurlar.

Kaynaklar

(1)Bakara Suresi, 196

(2)İbn Mace, Şirbini

(3)Tirmizi, Hac

(4)Diyanet İşleri Başkanlığı, Hac ve Umre Rehberi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir