Kur’an-ı Kerim

Tenvin Ne Demektir

Tenvin Arap dili kuralları içerisinde kelimelerin sonuna nun getirmek anlamına gelmektedir. Arap dilinde bazı kelimelerin sonu ‘’en, an, in, ın, un, ün’’ şeklinde biter. Bu kelimeler için son kısma Türkçede ‘’n’’ harfi ile gösterilen ‘’nun’’ harfinin koyulması gerekir. Ancak Araplar harekeler ile harflerin vereceği anlamı sağlayabilen bir dil özelliğine sahip oldukları için kelimelerin sonuna ‘’nun’’ getirmek yerine harfin üzerine iki üstün, iki esre ve iki ötre getirerek ‘’nun’’ harfini koymazlar.

Aşağıdaki gibi harekeler tenvin sıfatını aldıklarında yan tablodaki gibi olurlar. Aslında her tenvin bir ‘’nun’’ harfi anlamına gelmektedir.

Harekeler (üstün, esre, ötre )tenvin

ikinci-ders-1

Yukarıdaki tabloya göre cezimli nun yani sakin nunlu olan kelimeler verilmiştir. Bu kelimelerde nun yazılmış ve üzerine harekesi olan cezim koyulmuştur. Ancak tenvinli kısımda kelimeleri sonuna nun yazmak yerine sadece hareke eklenmiştir. Her tenvin harekesi aslında orada gizli bir nun olduğunu gösterir. Tenvinli kısmın ilk örneği ‘’azabün- elimün’’ şeklinde okunmaktadır.

 

Tenvin ve Sakin Nun İle İlgili Kurallar

 

Sakin nun harfi ile biten kelimelerde ve tenvin ile biten kelimelerde Kur’an-ı Kerim okunurken bazı kurallar uygulanmaktadır. Tenvin ve sakin nundan sonra gelen kelimelere göre adlandırılan bu kurallar şöyledir:

  • Tenvin ve ya sakin nun harfinden sonra Arap harflerinden olan  ب harfi gelirse iklab kuralı uygulanır. Tenvinden ve ya sakin nundan sonra bu harf gelirse buradaki okuyuşta be harfi ‘’m’’ sesine çevrilir.
  • Tenvin ve ya sakin nundan sonra İzhar harfleri gelirse tenvin ve ya sakin nun bu harflerle birleştirilmez. Aralarının ayrı olduğu fark edilecek bir şekilde okunur.

İzhar-Nedir

  • Tenvin ve ya sakin nundan sonra idgam harfleri gelirse tenvin ve ya sakin nunu bu harflere katarak okumak gerekir. ي, م, ن, و harfleri idgam meal gunne harfleridir.  Tenvin ve ya sakin nundan sonra bu harfler gelirse harfleri birbirine katarken genizden de gunne sesi getirmek gerekir.  Tenvin ve ya sakin nundan sonra ل, ر harflerinden biri gelirse tenvin ve ya sakin nunu harflere katrak genizden ses getirilmez.
  • İhfa harfleri tenvin ve ya sakin nundan sonra gelirse gunne yaparak yani genizden bir sesle birlikte okunurlar.  İhfa harfleri aşağıdaki gibidir.

ت, ث, ج, د, ذ, ز, س, ش, ص, ض, ط, ظ, ف, ق, ك

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir