Ölüm ve Kıyamet

Şirk Nedir? Şirk Çeşitleri nelerdir ?

Şirk, Arapça Şerik kelimesinden dilimize geçmiştir. Şerik kelimesinin anlamı, ortak, eş değer demektir. Şirk kelimesi Kuran-ı Kerimde yer alan allah’ın birliği anlamına gelen ‘’ tevhid ‘’ kelimesinin tam zıttıdır.  Yani Alla’a ortak ve eş değer bir varlığa inanmak anlamına gelir. Şirk tam anlamıyla; Allah cc. Başka tahtadan yapılmış veya insan eli oluşturulmuş putlara tapmak, inanmak veya başka bir canlıya inanmak değildir. İnananların, Allah’ın rızasına karşı gelmesi, Allah’ın rızasını başka varlıklarda aradığı, Allah’ın rızasını maddi şeylere tercih ettiği her durum şirki oluşturur.

 

Şirk çeşitleri

 

1- Şirk – i İstiklali; Şirk çeşitlerinin içinde en günah olanıdır. Allah’ın yaratmış olduğu; tabiat varlıklarına, aya, güneşe, yıldıza, semavi güçlere, insanlara inanmak ve Allah ile eş değer görüp onlara iman etmektir. Allah dışından bir çok tabiat varlığını veya semavi gücü Allah’a ortak koşmak şirk-i istiklali olarak kabul edilir.
2- Şirk – i Teb’iz: Allah’a inanıp, ayrıca başka ilahi güçlerin varlığını kabul ederek bu güçlere de inanmaktır. Allah ile beraber diğer varlıklara da inanmaktır. Hristiyan dininde uydurulmuş olan ‘’ teslis’’ bu şirke örnektir. Baba, oğul ve kutsal ruh olarak adlandırdıkları inançlarında Hz. İsa’nın oğul olduğuna inanmaktadırlar. Yani Hem Allah’a hem de oğluna inanmaları Şirk-i Teb’iz i oluşturur.
3- Şirk –  Takrip: Alemin yaratıcısının bir olduğunu kabul edip onun katında ona yakın olmak için  eşyalara, heykellere büstlere, putlara, canlı cansız kıymetli kıymetsiz, faydalı faydasız her şeye tapmak inanmaktır. Bir diğer adı putperestlik olarak adlandırılır. İslam dininin gönderildiği dönemde dünya genelindeki yaygın inanış bu şirk türündendir.

 Şirk, her anlamıyla insanların yakınında ve kalplerindedir. Allah’tan başkasının ilahlığına inanmak, ona eş değer görmek olduğu için bütün çeşitleri ile günahların en büyüğüdür. Allah’a inanıp, tek olduğunu kabul edip; ona ortak olarak başka bir canlı ya da cansız varlığa inanmak günahların en büyüğü olarak kabul edildiğinden Affedilmeyecek günahlar arasında olduğu islam bilginleri tarafından dile getirilmiştir.  Allah’ın CC. her türlü günahı affedebileceğini, şirki asla affetmeyeceğini ve bağışlamayacağını Kuran-ı Kerimde yazılıdır.

Kuran-ı kerimde; ‘’ hiç şüphesiz, Allah cc. Kendisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında kalanlardan dilediğini bağışlar ve affeder. Kim Allah’a şirk koşarsa elbette o uzak bir sapkınlıkla sapmıştır.’’ Ayeti, şirk koşanların akıbetini anlatmıştır. ( Nisa Suresi, 116 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir