Cinler ve Şeytan

Şeytan Kimdir, Nedir ?

Kur’an-ı Kerim’de iblis olarak da geçen özü itibariyle cin olup Allahu Teâlâ’ya isyan etmeleri sonucu şeytan adını alan bu yaratıklar Hz. Âdem’e secde etmemeleri ile bilinirler. Kötülüğün simgesi olan şeytan kelime olarak muhalif olan ve karşı gelen anlamına gelmektedir. Arapçada rahmetten uzaklaşmış anlamına gelir ve ıstılahi anlamda da Kur’an-ı Kerim’de ‘’ Hani biz meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin” demiştik de İblis’ten başka hepsi saygı ile eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp da İblis’i ve neslini, kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Hâlbuki onlar sizin için birer düşmandırlar. Bu, zalimler için ne kötü bir bedeldir!’’(1) buyurulmaktadır. Bu olaydan sonra şeytan kibirlenerek Rabbinden uzaklaşmış ve kıyamet gününe kadar insanları Allah’ın yolundan saptırmaya çalışan bir düşman olarak varlığını devam ettirmektedir. Kur’an-ı Kerim’de ve hadisi şeriflerde şeytanın apaçık bir düşman olduğu ve onun yolundan gidilmemesi gerektiği bildirilmektedir.(2)

 

Şeytan Neyden Yaratılmıştır?

“Rabbin meleklere buyurmuştu ki: Ben muhakkak ki çamurdan olan bir insan yaratacağım. Onu tamam edip, içine de kendi ruhumdan üfürdüğüm vakit, derhal ona secde edin! Bütün melekler hep birlikte secde ettiler. Sadece İblis secde etmedi. O büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu. Allah:

Ey İblis! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Böbürlendin mi, yoksa yücelerden misin? dedi. İblis: Ben ondan daha hayırlıyım! Beni ateşten var ettin, onu ise çamurdan yarattın, dedi.”(3)

Bu ayeti kerimeye bakarak şeytanın ateşten bir varlık olduğunu anlayabiliriz. Kehf suresinde yer alan ayete göre de şeytan cinlerdendi. Cinler ise dumansız ateşten yaratılan yaratıklardır.

 

Kaynaklar

(1)Kehf 50

(2)Yasin 60, Fatır 6, Bakara 168

(3)Sad 71,78

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir