Cinler ve Şeytan

Şeytan Melek midir, Yoksa Cin midir

Şeytanın bir melek mi yoksa cin mi olduğuna dair,meydana getirilen ihtilaflara karşılık olmak suretiyle,net bir yanıt vermeyi planladım.ve bu araştırmamı sizlerle paylaşmak isterim.bilinmiş olduğu şeklinde İslam karşıtı fikir bakara süresinin 34.ayetiyle kehf süresinin 50.ayetinde iblis’e verilen tanımlamanın melek mi yoksa cin mi olduğu mevzusunda, kuran’da çelişki bulunduğunu söylerler.sadece bunun net bir cevabının kafir cinlerden olduğuna dair kuran ayetini, bu yazımda göreceksiniz. İblis haricinde diğer bütün melekler Adem (a.s.) secde etmişlerdir.
Şeytanında melekler sınıfına dahil edildiğini sadece meleklerden müstesna olarak ademe secde edilmediği ayeti beyan edilmiştir.şu demek oluyor ki melek olduğu yönde istisnalık belirtilmiştir. Dolayısıyla ayette gecen illa iblis, iblis haricinde cümlesi,meleklerle birlikte anılan bir çoğul cümlenin,bunun haricinde bırakılan kural dışı tek bir terimi belirtmektedir.
Birazcık daha açıklık getirmek istenirse,Allah’ın seslendiği varlık meleklerdir. Dolayısıyla çoğunluğa sesleniş seçimi,cümlenin kurulumunda etmendir.dolayısıyla içlerinde ki bir kural dışı olan iblise seslenmesi bu secde işinde melekleri saf dışı bırakacaktır.Şu demek oluyor ki kural dışı olan bir kavramın ayetteki meleklere anılışı,çoğul bir kavramla beraber anılışından dolayıdır.
Kafirlerden oldu kelimesi,olmazdan önceki halinin,meleklerle birlikte itaat ettiğini ve Allaha karşı gelmediği anlaşılmaktadır.
Eba-ye-‘ba-ibaen” kökünden gelen “eba” tereddütsüz düşünüp taşınarak,irade ve yaşlanmış ile imtina etmek,kaçınmak,yüz çevirmek,diretmek,dayatmak anlama gelir.
İba fiili,istikbar (büyüklük taslamak) fiilinden ilkin zikredilmiştir.oysa İblis’in secdeden imtina etmesinin sebebi büyüklük taslaması olduğuna nazaran;onun daha ilkin zikredilmesi gerekirdi.Sadece bunun bu şekilde olduğu apaçık ve ortada olduğundan buna göstermek gereği yoktur.
Bir başka deyişle esasen iblis’in küfretmezden ilkin,meleklerle beraber anılışı,o gurubun bir üyesi olduğu mevzusunda ayetin mana ihtivasıyla elimize data olarak geçmiştir.doğrusu çoğul bir gurubun şu demek oluyor ki meleklerin içinde olması, yaratılış itibariyle değişik bir duruma haiz olsa da fark etmeyecektir.,Allah’a melekler şeklinde itaat etmesi,kafir cinlerden olmamasının sebebidir.ta ki; adem’e secde emri kati olarak verilmesine kadar.
Bunun için Muhammed ibn ishak ,Hallad’dan ,Ata’dan,Davud’dan ve İbn Abbas’tan nakleder ki;o şöyleki demiş:
İblis günah işlemezden ilkin meleklerden bir melek idi,(davranış ve itaat olarak)ve adı Azazil olup yeryüzünde yaşardı.Emek verme bakımından meleklerin en ileri gidenlerindendi içlerinden en bilgini idi,Bu husu,onu kibre sevketti ve o Hınn isminde olan bir kabileden idi.
(hadislerle kuran-ı Kerim tefsiri-İbn kesir-Davet yayınları-C2,syf.288)
Buradan da anlasılacağı şeklinde,davranış ve itaat boyutunda meleklerle aynı anlamda çağrılan iblisin,yaratılış itibariyle meleklerden değişik olması onun cin sıfatında olmasını gerektiriyor.sadece ayetin manasında bu bu şekilde söylenmemektedir. Sadece itaat etmemesinden sonrasında ayetin devamında,o aslına bakarsanız bir cin ve kafir cinlerden oldu ayetiyle birebir teyid edilerek.anlamın iblisin meleklere ilişik yada cinlere mi ilişkin olduğu ihtilafı ortadan kalkmış olmaktadır.
Zira kehf süresinin 50.ayeti buna kanıt getirmektedir.
Gene o vakti hatırla ki biz, meleklere: “Âdem’e secde edin!” demiştik. İblis hariç olmak suretiyle onlar derhal secde ettiler. İblis cinlerdendi, Rabbinin emrinden dışarı çıktı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir