Oruç

Ramazan Orucu Nedir

İslam dininin şartlarından olan Ramazan orucu yılın belli bir ayı içerisinde yemeden, içmeden ve cinsel ilişkiden uzak durmak anlamına gelmektedir. Arapça ‘’savm’’ kelimesi ile ifade edilen oruç kelimesi kendini tutmak, bir şeyden uzak kalmak, nefsin istediklerini yapmamak gibi anlamlara gelir. İslam dininde tan yerinin ağarması ile başlayan ve güneşin batışı ile son bulan zaman dilimi içerisinde yeme, içme ve cinsel ilişki gibi şeylerden uzak durmak anlamına gelmektedir. Hicretin 2. yılında farz kılınan oruç, üç aylar adı verilen Recep, Şaban ve Ramazan aylarından Şaban ayında farz olmuştur. Kendisinden önceki ayları da gelişi ile müjdeleyen Ramazan ayı Müslümanlar için büyük bereket ve esenliktir.

Ramazan orucunun farz olması ile ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır: O sayılı günler, Ramazan ayıdır. O Ramazan ayı ki insanlığa bir Rehber olan, onları doğru yola götüren ve hakkı batıldan ayıran en açık ve parlak delilleri ihtiva eden Kur’ân o ayda indirildi. Artık sizden kim Ramazan ayının hilâlini görürse, o gün oruç tutsun. Hasta veya yolcu olan, tutamadığı günler sayısınca, başka günlerde oruç tutar. Allah sizin hakkınızda kolaylık ister, zorluk istemez. Oruç günlerini tamamlamanızı, size doğru yolu gösterdiğinden ötürü Allah’ı tazim etmenizi ister. Şükredesiniz diye bu kolaylığı gösterir.” (1) Ayeti kerimeye göre İslam dininin kaynaklarından olan Kur’an-ı Kerim’de bu ayda inmiştir. Ayette geçen Ramazan kelimesi yanmak, kavrulmak gibi anlamlara gelir. Ramazan’da oruç tutan insanda günahlarının verdiği ağırlıktan dolayı kavrulur ve su içememesi, yemek yiyememesi de onu ayrıca yakar. Ancak Allahu Teâlâ rahmeti ve bereketi ile hasta olanlara, yolcu olanlara oruç tutmama izni vermiştir. İslam dini kolaylık dinidir.

Peygamberimiz (s.a.v.)’de bir hadisi şerifinde orucun farz oluşunu şu şekilde anlatmıştır: “İslâm beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah bulunmadığına ve Peygamber Efendimiz’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, namazı kılmak, zekât vermek, Ramazan orucu tutmak, gücü yetenler için Beytullah’ı ziyaret etmek.” (2)

 

Kaynaklar

 

(1)Bakara, 185

(2)Buharî, İman 1; Müslim, İman 20; Tirmizi, İman 3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir