Hz. Muhammed

Peygamber Efendimizin Hz. Hatice ile Evlenmesi

Hz. Hatice Validemiz Varaka Bin Nevfe’nin verdiği müjdeyle ve sevgili Peygamberimizin güzel hasretlerini görünce onun hanımı olup hizmetiyle şereflenmeye meil etti. Nefise Bin Tüniye bu hali sezip araya girdi. Bu niyetle Resulu Ekrem’in yüksek huzuruna geldi ve Ya Muhammed zati alinizi evlenmeden alıkoyan nedir diye sordu. Peygamberimiz “evlenmek için yeterli paraya sahip değilim” buyurdu. Nefise hatun Ya Muhammed eğer iffetine ve şerefine düşkün, çok mal sahibi ve cemaline ermiş güzel bir hatunla izdivaç etmek isterseniz her türlü hizmetinizi yerine getiririm dedi. Sevgili Peygamberimiz “o hatun kimdir” diye buyurunca; Hatice Binti Hüveylid’dir dedi. Resulullah Efendimiz “bu işe kim vesile olur” buyurunca da bu işi ben yaparım diyip Efendimizin yanından ayrılıp. Hz Hatice Validemize varıp haberini verdi. Hz. Hatice akrabaları olan Amrı Bin Esed’le, Varaka Bin Nevfel’i çağırıp kendilerine olayı anlattı. Ayrıca Resulullah Efendimize uygun bir vakitte gelmeleri için davet etti. Efendimizin amcası Ebu Talip ve kardeşleri de yola çıkmak için hazırlıklarını yaptılar. Peygamber Efendimizle birlikte gittiler. Hz. Hatice Validemiz evini donatıp süsledi. Bugünün şükranesi olarak bütün ziynetlerini hizmetçilerine hediye etti. Sonra onları hürriyetlerine kavuşturdu. Resulullah Efendimiz Hatice Validemizin evine amcalarıyla teşrif ettiler. Ebu Talip şöyle buyurdu “Yüce Yaradanımıza hamd-ı seneler olsun ki bizi İbrahim Aleyhisselamın evladından ve İsmail Aleyhisselamın neslinden eyledi. Bizleri Beytullahı korumakla şereflendirdi. İnsanların kıblesi ve alemlerin tavaf ettiği o mübarek haneyi her kötülükten koruduğu Harem-i Şerif’i bize müyesser eyledi. Kardeşim Abdullah’ın oğlu Muhammed öyle bir kimsedir ki Kureyşten her kimle kıyaslansa üstün gelir.Malı çok az derecededir, fakat malın bi değeri güveni olmaz, çünkü mal gölge gibidir. Elden ele geçerek gider. Yeğenimin şerefi üstünlüğü hepinizin malumudur. Şimdi Hatice Binti Hüveylidi helallığa talep eder, malımdan ne kadar mehr verilmesini istersiniz. Yemin ederimki Muhammedin mertebesi yüksek olsa gerektir” dedi. Varaka Bin Nevfel bu konuşmaları tasdik etti. Hatice Validemizin amcası Amrı Bin Esed şahid olun ki Hatice Binti Hüveylidi Muhammed Aleyhisselama hatunluğa verdim dedi. Böylece nikah akti tamam oldu. Bir rivayete göre mihr, 400 miskal altın, bir rivayete göre de 500 dirhem, başka bir rivayete göre de 20 deveydi. Ebu Talip düğün ziyafeti için bir deve kesip o güne kadar görülmemiş bir yemek yedirtti. Evlilik olmuş, Hz. Hatice Validemiz elinde olan bütün malını Peygamber Efendimize hediye etti ve bu malların hepsi yüze şahsınıza aittir, bende sana muhtacım ve minnetin altındayım dedi. Hz. Hatice Validemiz evlilik hayatı boyunca Efendimiz Resul-u Ekrem’e her zaman hizmet eder, her işte yardımcısı oldu. Peygamber Efendimizin bu evliliği Hz. Hatice Validemizin vefatına kadar, yani 25 sene sürdü. Bu sürenin 15 yılı bisetten önce, 10 yıl kadarı da bisetten sonraydı. Peygamberliğin bildirilmesinden sonraydı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ilk zevcesi Hz. Hatice hayatta iken başkası ile hiç evlenmedi. 2 si erkek 4 ü kız olmak üzere 6 çocuğu oldu. Bunlar Kasım, Zeynep ,Rukayye , Ümmü Gülsüm, Fatima ve Abdullah Tayyip veya Tahirdir. Peygamberliği zamanında evlendiği Hz. Mariye’den de İbrahim adında bir oğlu olmuştu. Diğer zevcelerinden çocuğu olmadı. Zeynep kızlarının en büyüğü idi en küçük kızı Fatima babasının en sevgilisi idi. Hicretten 13 sene önce doğdu. Erkek evlatları küçük yaşta vefat ettikleri gibi Hz. Fatima dan başka bütün kızları da ondan önce vefat ettiler. Fatima Validemiz de peygamber Efendimizin vefatından 6 ay sonra vefat etmiştir. Hz Ali ile evlenmişti. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamın soyu Hz. Fatima’nın evlatları ile devam etti. Reselu Ekrem (sav) Hatice Validemizle evlendikten sonra ticaretle meşgul oldu. Kazançları ile misafirleri ağırlarlar, yetimlere ve fakirlere yardım ederlerdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir