Dualar

Nazar Duası

Nazar Duası Nedir?

 

Nazar bir süreliğine bir kişinin herhangi birine ya da bir şeye bakması sonucu ona zarar vermesi demektir. Kişinin içerisinde bulunan kin, hased gibi duyguların karşı tarafa bir yansıması olan nazar aynı zamanda aşrı sevgi duymaktan dolayı da meydana gelebilir. Kalem Suresi’ndeki bazı ayetler Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e karşı nazar edilmesi sonucu inmiştir. Esedoğulları içerisinde nazar ettiğinde develeri dahi bakışları ile yere yıkabilecek bir adam bulunuyordu. Peygamberimize bakarak nazar etmesini isteyen müşrikler bu adamı Peygamberimiz (s.a.v.) Kur’an-ı Kerim okurken çağırdılar. Adam Peygamberimize uzun uzun baktı ancak bir sonuç alamadan gitti. Bunun üzerine ‘’Şüphesiz inkâr edenler Zikr’i (Kur’an’ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar.’’(1) ayeti kerimesi nazil oldu.

 

Nazar Duası

 

Peygamberimiz (s.a.v.) nazar konusunda birçok hadisi şerif söylemiştir. Buna göre ‘’Nazar (göz değmesi) gerçektir. Eğer kaderi geçecek bir şey olsa nazar kaderi geçerdi.’’(2) hadisinde de olduğu gibi nazar gerçekten olan bir şeydir ve sihir, büyü gibi değil gözler aracılığı ile yapılır. Başka bir hadisi şerifte ise Peygamberimiz (s.a.v.) ‘’Nazar (göz değmesi) insanı mezara, deveyi kazana götürür.’’(3) buyurmuşlardır. Bu hadisi şeriften de anlaşıldığı gibi nazar değmesi dikkat edilmesi gereken ve insanları öldürecek güçte bir durumdur. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de ‘’Ve min şerri hasidin iza hased’’(4) ayeti geçmektedir. Bu aytein manasına göre Allahu Teâlâ Peygamberimize ‘’hased ettiği vakit hasedçinin şerrinden’’ diye dua etmesini ve korunmasını istemektedir.

Ayeti kerimede bulunan hasedçinin şerri kişiyi çekemeyen ve ona hased ederek bakan kişinin nazar ettiğini doğrulamaktadır. Buna göre nazar değmesi hased eden kişiden kaynaklanır. Bu kişi tavırları ile az çok kendini belli edebildiği gibi her hased edenin nazarı da değmeyebilir. Nazar değmemesi için kişinin koruma altında olması gerekir. Savunmasız olan kişilere nazar tesir eder. Hz. Aişe validemizden gelen bir rivayete göre Peygamber Efendimiz (s.a.v.) nazar eden kimseye abdest almasını ve abdestin suyunu nazar ettiği kimseye götürmesini, nazar edilmiş olan kimsenin de bu su ile yıkanmasını emretmiştir. (5)Eğer nazar eden kişi belli ise onun abdest suyunun nazar edilen kişiye serpilmesi nazarı kaldıracaktır.

Nazar değmesinden sakınan kişilerin aşağıdaki dualara devam etmesi gerekir:

  • ‘’Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm.’’(6)
  • ‘’Euzü bi kelimatillahi’t tammati ve gadabihi ve igabihi ve şerri bi ibadihi ve min hemezatihi’ş şeyatıyni ve en yehdurun.’’(7)
  • Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu’z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn.”(8)

Nazardan Korunmak İçin Neler Yapılmalı?

 

Nazar değmesine karşı kişilerin art niyetli kişilere karşı savunmasız olmaması gerekir. Bunun içinde bol bol dua etmesi ve korunması gerekir. Nazardan korunmak için aşağıdakilerde yapılabilir:

  • Ayet-el Kürsi, Fatiha, İhlas, Felak, Nas ve Kafirun sureleri nazar değen kişiye 7’şer defa okunup üflenmelidir. Ayrıca güne başlarken ve ya insan içerisine çıkarken Ayet-el Kürsi ile Fatiha suresini okumak büyük koruma sağlayacaktır.
  • Kalem Suresi 51 ve 52. ayetlerin okunması da nazardan korunmayı sağlayacaktır.
  • Felak ve Nas Sureleri her gün okunmalı ve nazar isabet eden kişi okuyamıyorsa çevresindeki kişiler okuyup üflemelidir. Etkili olmazsa tuzun üzerine okunup suya karıştırıp içilebilir.
  • Peygamberimiz nazar değmesine karşı ‘’ Allahümme barik fihi ve la tedarruhü’’ duasını okurdu bu duayı okumak da faydalı olacaktır.
  • Nazar değdirdiğini bilen kimse gördüğü ve beğendiği şeylere karşı mutlaka ‘’Maşallah’’, ‘’Barekallah’’, ‘’Sübhanellah’’ gibi dualar etmelidir. Sadece nazarı değen kişiler değil herkesin bu duaları etmesi nazarı ortadan kaldıracaktır.
  • ‘’Bismillâhillezî lâ yedurru me’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semî’ul alîm’’duasını sabah okuyan akşama kadar akşam okuyan ise sabaha kadar korunur. Hiçbir bela, afet ve nazar o kişiye isabet etmez.

Kaynaklar

 

(1)Kalem Suresi, 51,52

(2)Müslim, Ahmed b. Hanbel, Tirmizi, Ebu Davud, İbn Mace, Buhari

(3)Râmûz’ül- Ehâdis

(4)Felak Suresi, 5

(5)Müslim, Tirmizi, Ahmed b. Hanbel

(6)Tevbe, 129

(7)Tirmizi, Elbani

(8)Kalem 51,52

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir