Sureler

Nas Suresi

Medine’de inen ve 6 ayetten oluşan Nas Suresi ilk ayetinde yer alan ‘’kul euzü bi rabbin nas’’ kısmında yer alan ‘’nas’’ kelimesinden adını almıştır. Nas ‘’insanlar’’ anlamına gelmektedir. Nüzul sırasına göre 21, Mushaf sırasına göre 114. sırada yer almaktadır. Felak suresi ile birlikte anılan Nas suresine Muavvizeteyn suresi de denmektedir. Konusu itibariyle kötü insanların, cinlerin ve şeytanların şerrinden Allah’a sığınmayı anlatan bu sure büyük bir korunma suresidir. Kalbe gelen vesvese illetinden korunmak adına okunabilecek bir sure olan Nas Suresi faziletleri itibariyle de mü’minler için bir hazine gibidir. Peygamberimiz (s.a.v.)’in çoğu zaman Felak ve Nas Surelerini okuyarak üflediğini, vücudunu sıvazladığını ve torunlarına da okuyup üflediği rivayet edilmektedir.

 

 

Nas Suresi ve Anlamı

 

Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.

 

Anlamı:

 

De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.”

 

Nas Suresinin Faziletleri

 

  1. Ebu Said (r.a.)’dan rivayetle ‘’Resulullah (s.a.v.) Felak ve Nas Sureleri nazil oluncaya kadar cinlerin ve insanların şerrinden korunmak için Allah’a çeşitli dualarla sığınıyordu. Bu sureler nazil olunca onları bıraktı ve bu iki sure ile sığınmaya başladı.’’(1) demiştir. Bu hadisi şerife göre cinlerden ve kötü insanların şerlerinden sığınmak isteyen insanlar için Nas suresi biçilmiş kaftandır. Ayrıca böyle durumlarda bu sureleri okumak sünnettir.
  2. İmam Rabbani hazretleri sıkıntılı zamanlarda bol bol Felak, Nas, İhlas ve Kafirun surelerinin okunmasını tavsiye etmiştir. Bu sayede sıkıntılar kısa sürede ortadan kalkacaktır.
  3. “Her kim Cuma namazından sonrasında oturduğu yerde İhlas, Felak ve Nas surelerini yedişer kere okur ise, bir daha ki Cuma vaktine kadar(kendisi, çoluk çocuğu ve malı bir hafta boyunca) muhafaza edilir.’’(2)
  4. Şeytanın vesvese vermesinden korunmak için Nas Suresi okunmalıdır. Cin musallatı gibi durumlarda da büyü, sihir, büyü bozma gibi yollara başvurulmadan Nas Suresi okunabilir.
  5. Nazara karşı Nas suresi 7 kere okunup üflenmelidir.
  6. Geceleri korkanlar, uyuyamayanlar Nas Suresini okuyabilir.

 

Kaynaklar

 

(1)Tirmizi, İbn Mace
(2)Suyuti, Camiu’s-sağir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir