Kapat

Namazda Kamet Getirecek Kişinin Özellikleri

Namaz Çeşitleri parcalacorp 656 views

Kâmet getirecek kişinin hadesten temizlenmiş, âkil ve adam olması gerekir. Buna gore abdestli olmayan yada cünüp olanın, delinin veya sarhoşun ve kadının kâmeti mekruh görülmüştür.
Kâmet getirenin salih bir kimse olması ise müstehaptır (İbn Nüceym, el-Bahr, I, 267; Aliyyü’l-kârî, Fethu bâbi’l-‘inâye, I, 208-209). Kâmet getirecek kişinin minimum mümeyyiz (iyiyi kötüden ayırabilir durumda) olması gerekir.
Temyiz kabiliyeti ise averaj 7 yaşlarında adım atar, bülûğa kadar devam eder. Mümeyyiz olmayan küçüğün ezan ve kâmeti geçerli olmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 59). Mümeyyiz evlatların okudukları ezan ve getirdikleri kâmet geçerlidir (Serahsî, el-Mebsût, I, 138).
Bununla beraber kâmeti, bülûğa ermiş bir kimsenin getirmesi daha faziletli görülmüştür (el-Fetâvâ’l-Hindiyye, I, 60).

Sosyal Ağlarda Paylaş

{parcalacorp}

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*