Sureler

Maun Suresi

Maun kelimesi ‘’yardımda bulunmak, zekât vermek’’ gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Mekke’de nazil olan bu sure son ayetinde yer alan Maun kelimesinden ismini alır. 7 ayetten oluşan Maun suresine ‘’eraeytellezi, eraeyte, tekzib, yetim, din’’ gibi isimler verilmektedir. Nüzul sırası 17 olan bu sure Kur’an-ı Kerim’de 107. sırada yer almaktadır. Maun Suresinin konusu yetimi itip kakanlar, yetim hakkı yiyenler ve gösteriş için namaz kılanlardır.

 

Maun Suresinin Sebebi Nüzulü

 

Âlimleri bazılarına göre Maun suresi Ebu Cehil hakkında nazil olan bir suredir. Ebu Cehil bir yetimin malına vasilik yapıyordu. Yetim ise ihtiyaçlarını karşılamak için Ebu Cehil’in yanına geldi. İhtiyaçları için kendi mallarından istedi. Ancak cahiliye Araplarında yetim, güçsüz ve kimsesi olmayan kişilere itibar edilmez, onlarla konuşulmaz, istekleri yerine getirilmezdi. Ebu Cehil’de bu yetimi itti ve sözlerini dinlemedi. Bunun üzerine Ebu Cehil’in yanında bulunan Velid b. Muğıre, Velid İbn Âiz, Ebu Süfyan ve As İbn Vâil es Sehmî yetime ‘’Git bu durumu Muhammed’e söyle, o sana yardım eder.’’ dediler. Bunu söylemelerindeki amaç ise Hz. Peygamber (s.a.v.)’i küçük düşürmek ve kimsenin hakkını savunamayacak durumda olduğunu göstermekti.

Yetim Peygamber (s.a.v.)’i buldu ve durumu anlattı. Peygamberimiz (s.a.v.) ise hemen hazırlandı ve Ebu Cehil’in yanına gitti. Müşrikler ise durumu izliyorlardı. Kısa bir süre sonra yetim hakkını almış bir şekilde dışarı çıktı. Müşrikler bunun nasıl olduğuna şaşırmışlardı ve ‘’ Ey Ebu Cehil sen sapıttın mı? Neden hakkını verdin?’’ diye Ebu Cehil’e sorular soruyorlardı. Ebu Cehil ise ‘’Bana öyle şeyler söyledi ki helak olmaktan korktum ve verdim.’’ demek zorunda kaldı. Bu surede müşriklerin bu hallerini özetlemek ve namaz kılarken huşuyu gözetmeyip gösteriş için kılanları ayıplamak üzere inmiştir.

 

 

Maun Suresi Türkçe Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm.

 

1- Era’eytellezî yükezzibü biddîn
2- Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm
3- Velâ yehüddü alâ ta’âmilmiskîn
4- Feveylün lilmüsallîn
5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn
6- Ellezîne hüm yürâûne
7- Ve yemne’ûnelmâ’ûn

 

Maun Suresi’nin Türkçe Meali (Anlamı) Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

 

1- Gördün mü o dine yalan diyeni?
2- İşte yetimi itip kakan odur!
3- Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.
4- Fakat veyl o namaz kılanlara ki,
5- Namazlarında yanılmaktadırlar.
6- Onlar ki, gösteriş yaparlar.
7- Ve yardımlığı sakınır (zekatı vermezler).

 

Maun Suresinin Faziletleri

  • Maun suresini okuyup zekâtını veren kişinin günahları affedilir.
  • Hakkını alamayan kişiler bu sureyi sürekli olarak okumaya devam ederlerse alacaklarını alırlar.
  • 41 kere okumak afetlerden korur.
  • Sözünün etkili olmasını isteyen kişi konuşmaya başlamadan bu sureyi okursa herkes onu dinler.
  • Bu sureyi okumayı adet edinen kişi heybetli görünür.

Kaynaklar

 

(1)Sabuni Tefsiri

(2)Celaleyn Tefsiri

 

maun süresi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir