Sureler

Kureyş Suresi

Mekke’de nazil olan Kureyş suresi ilk ayeti kerimede geçen ‘’Kureyş’’ kelimesi nedeniyle bu adı almıştır. 4 ayet olan Kureyş suresi Peygamberimiz (s.a.v.)’in mensubu olduğu kabileye özel olarak nazil olmuştur. Nüzul sırası 26 olan bu surenin Kur’an-ı Kerim’deki sırası 106’dır. Kureyş kabilesinin korunması ve ticari olarak imtiyazlı olmalarına değinen Allahu Teâlâ bu ayetlerde Kureyş kabilesinin özelliklerine dikkat çekmiştir.

 

Kureyş Suresi’nin Sebebi Nüzulü

 

Kureyş suresi Mekke’de bulunan Kureyş kabilesinden bahsetmektedir. Arap Yarımadası üzerinde kurak bir bölge olan Mekke’de yaşayan Kureyş kabilesi topraklarının verimsiz olmasından dolayı tarım ile geçinememektedir. Tarım faaliyetlerinin olmadığı bir yerde ticaretin yapılması nedeniyle Mekke halkı genellikle ticari alanda kendini geliştirmiştir ve Kureyş kabilesi de ticaretle uğraşan kabilelerdendir. Ancak Mekke dışına kervanlarla yapılan ticaret yolcukları çoğu kabile tarafından bir hüsran gibidir. Çünkü her kervana saldırı düzenlenmekte ve malları yağmalanmaktadır.
Kureyş kabilesi ise Kâbe’nin hizmetini yapan kabiledir. Kâbe anahtarları bu kabilenin elindedir. Bu özellikten dolayı Kâbe’ye hac yapmak için ve ya ticaret yapmak için gelen bütün insanlarla görüşen bu kabile Kâbe nedeniyle bedevi Araplara da çoğu zaman yardımcı olmaktadır. Bu özellikleri Allahu Teâlâ tarafından onlara verilmiştir. Mekke’de ticaret yapan onca kabile olmasına rağmen ticaret kervanları yağmalanmayan tek kabile Kureyş kabilesidir.
Allahu Teâlâ’da Kureyş suresinde bu kabileden olanlara seslenerek ticaret yaparken mallarının yağmalanmadığını, Allah’ın onları koruduğunu bildirmektedir. Ayrıca Kâbe’nin anahtarları bu kabileye ait olduğu için yollarda karşılarına çıkan bedevi Araplara ve başka kabilelerin eşkıyalarına ‘’Biz Allah’ın evinin hadimleriyiz.’’ diyerek kurtuldukları bu sure ile hatırlatılmaktadır. Kureyş kabilesinin sevdirilmesi olayı Kâbe’nin hadimi olmalarından kaynaklanmaktadır ve bu özelliği de Allahu Teâlâ vermiştir. Ayrıca diğer kabileler sadece yaz aylarında ticaret yapabilirken Kureyş kabilesi hem yaz hem kış aylarında ticaret yapabildikleri ve güvende olmalarından dolayı ticaret yapabildikleri söylenmiştir. Bütün bu faydaları kendilerine verenin Allahu Teâlâ olduğunu gözler önüne seren bu sure Kureyş kabilesinin artık kendilerine nimet veren asıl Rabbe yönelerek kulluk etmeleri istenmektedir.

 

 

Kureyş Suresi Türkçe Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm.

 

1- Li’î lâfi Kurayş’in
2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf
3- Felya’büdû rabbe hâzelbeyt
4- Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf

 

Kureyş Suresi’nin Türkçe Meali (Anlamı) Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

 

1- Kureyş’e imkan sağlandığı için,
2- Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,
3- Hiç olmazsa onun için bu Beyt’in (Kabe’nin) Rabbine kulluk etsinler!
4- Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

 

Kureyş Suresinin Faziletleri

  • Korkulduğunda ve ya düşmanla karşılaşıldığında Kureyş suresi okunabilir. Bu durumda Allahu Teâlâ o kişiyi koruyacaktır.
  • Kureyş suresi bir yemeğin ve ya mahsulün üzerine okunursa o şeyin bereketi artar.
  • Her gün 7 defa okunduğunda kişinin ahlakı güzelleşir ve zenginleşir.
  • Yiyeceklerin üzerine okunup üfürülürse hastalıklardan korunulmuş olur.

Kaynaklar

 

(1)Celaleyn Tefsiri
(2)Sabunu Tefsiri
(3)Hak Dili Kur’an Dini

 

Kureyş Suresi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir