İslami Bilgiler

Kurban Kesmek

Kelime anlamı olarak Allah’a yaklaşmaya vesile olan şey, yakınlaştıran anlamlarına gelen kurban kelimesi İslam dininde Kurban Bayramı adı verilen günlerde Allahu Teâlâ’ya yakınlaşmak adına kesilen hayvan anlamına gelmektedir. İbadet maksadıyla kesilen kurban akıllı olan, hür, kendi vatanında olan ve kurban kesmek için maddi açıdan yeterli olan kişiler için yapılması gereken bir ibadettir. Peygamberimiz (s.a.v.)’e kurban kesmesi ile ilgili olarak Kevser Suresi’nde ‘’Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.’’ denmiştir. Bunun üzerine kurban kesme görevini yerine getiren Hz. Peygamber kurban kesme görevini hiçbir zaman aksatmamıştır. Kurban kesmek bu nedenle Hanefilerde vacip olarak görülmüş diğer mezheplerde ise sünnet olarak hüküm verilmiştir.(1) 

 

Kurban Ne Zaman Kesilir?

Kurban kesme ibadetinin temelleri Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail’e kadar dayanmaktadır. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de de pek çok ayet vardır. (2) İslam dininde ise kurban ibadetinin farz olması ile birlikte kurbanın ne zaman kesileceği, hangi hayvanlardan kurban edilebileceği hakkında ayetler nazil olmuş ve Peygamberimiz hadisi şerifler söyleyerek bizleri aydınlatmıştır. Kurban ibadetinin zamanı ise ‘’… kendilerine rızık olarak verilen kurbanlık hayvanların üzerine belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık sizde onlardan yiyin ve yoksula, fakire de yedirin.’’(3) ayetinde olduğu gibi belirlenmiş günler içerisinde yapılacağı bildirilmiştir.

İslam âlimleri tarafından bildirildiğine göre kameri aylardan olan Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı’nın birinci günü olmaktadır. Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadisi şerifinde ‘’Kurban kesme günler üçtür. Bunların en faziletlisi ise ilk günüdür.’’ (4) buyurmuştur. Kurban kesme vakti bayramın birinci günü tan yerinin ağarması ile başlar ve üçüncü gün güneş batmaya az kala da sona erer. Ayrıca kurban kesmek için gündüz vakitleri tercih edilmelidir. Akşam ve ya gece kesilen kurban tenzihen mekruhtur. Şafiiler Kurban bayramını 4 gün olarak kabul ettikleri için 4. günde de kesilebilir.

 

Kimler Kurban Kesebilir?

Kurban ibadeti akıllı olan, hür olan ve nisap miktarınca elinde malı olan kişilere vaciptir. Kurban kesecek kişilerin şu özellikleri taşıması gerekir:

 1. Zaruri ihtiyaçlar dışında bir kişinin elinde 85 gr altın/ 595 gr gümüş/ bunlar değerinde mal ve ya para bulunuyorsa bu kişilerin kurban kesmesi gerekir.
 2. Kurban kesecek olan kişilerin aynı aile içerisinde olmasına rağmen kadın ve ya erkek olarak ayrım yapılmaması gerekir. Kadının bu miktarda varlığı varsa erkek yerine kadında kesebilir. Eğer hem kadında hem de erkekte yukarıdaki miktarlarda mal varsa ikisinin de kesmesi gerekir.
 3. Borçlunun borcundan elinde nisap miktarı kadar para kalıyorsa, kiraya evi olan zaruri ihtiyaçlarını karşılayınca elinde nisap miktarı kadar para kalıyorsa kurban kesmelidir.
 4. Kurban bayramı öncesinde elinde nisap miktarı kadar mal yoksa ancak bayramın 1. 2. ve ya 3. günlerinden birinde elinde nisap miktarı kadar para olursa bu kişi para eline geçtiğinde kurban bayramı son bulmadan ibadetini yapmalıdır.

 

Hangi Hayvanlar Kurban Olabilir?

Kurban bayramı için koç, koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanlar ve ya sığır, inek, manda gibi büyükbaş hayvanlarda kesilebilir. Kişilerin maddi imkânları ölçüsünde kesecekleri hayvanları belirlemesi gerekir. Küçükbaş hayvanların 1 yılını büyükbaş hayvanların 2 devenin ise 5 yılını doldurmuş olması gerekmektedir. İstisna olarak 6 ayını geçmiş olan ancak iri olan kuzularda kurban edilebilir.

Hasta olan, kulağı kesik olan, dişilerinde çok fazla eksik olan, organlarından biri olmayan, organlarından biri yaralı olan ve ya kırık olan ölmek üzere olan hayvanlar kurban olarak kesilemezler. Kurban keserken hayvana eziyet etmemeye ve Allah’ın adını anarak kesmeye de dikkat edilmesi gerekir. Kur’an-ı Kerim’de “Biz kurbanlık develeri de size Allah’ın (dininin) işaretlerinden yaptık. Onlarda sizin için hayır vardır. Onlar, ön ayaklarını sıra halinde yere basmış durumda iken üzerlerine Allah’ın ismini anın (da kesin). Yanları yere düş(üp canları çık)ınca da onlardan yiyin, kanaat eden (fakir)e de, isteyen (fakir)e de yedirin. Allah o(kocaman hayva)nları size boyun eğdirdi ki, şükredesiniz.”(5) Bir hayvanın önünde diğeri kesilmemelidir. Hayvanlara mümkün olduğunca bıçak gösterilmemelidir. Güzel davranılarak hatta hayvanla konuşarak iyi davranılmalıdır. Sonuçta Allahu Teâlâ’ya sunulan bu canlıları en iyi şekilde Allahu Teâlâ için kurban etmek gerekir.

 

Kurban Kesmenin Faziletleri Nelerdir?

 1. Kurban kesmek kulları Allahu Teâlâ’ya yakınlaştıran bir ibadettir. Kurbanın kanı Allah’a ulaşmaz ancak kesilen kurbandan dolayı kulların ibadet edişleri ve samimiyetleri Allah katına ulaşır. Kur’an-ı Kerim’de bu durum şöyle anlatılmıştır: ‘’ Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat O’na sizin takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele.’’ (6)
 2. Kıyamet günü sahiplerine binek olacak olan kurbanlar cennete ulaşarak Rahman’ı görmek isteyenler için bir araç olacaktır.
 3. Kurban kesmek cehennem ateşinden korur.
 4. Kurban ailevi bağları kuvvetlendirerek birlikte manevi bir ibadet yapmayı sağlar.
 5. Kesilen kurbanların her bir kılı için ayrı ayrı sevap yazılmaktadır.
 6. Kurban kesmek günahları sileceği gibi, belaları da def eder.
 7. Kurban kesen kişiler yoksullara dağıttıkları için ayrı bir sevap da kazanırlar.

 

Kaynaklar

(1)Diyanet İlmihali

(2)Saffat, 107

(3)Hacc, 28

(4)Ahmed b. Hanbel, Muvatta

(5)Hacc, 36

(6)Hacc, 37

Bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir