Kur’an-ı Kerim

Kur’an’a Göre Cennet ve Cehennemin Özellikleri

Aden, İslam’da, İslam dinine inananların sonsuz olarak kalacakları bir ahiret mekanıdır. Cehennemin zıddıdır. İslâm’a gore cennetteki yaşam sonsuz olacaktır.
İslam dininin mukaddes kitabı Kur’an’da aden için çeşitli adlar kullanılmıştır, bu adların bir çok cenneti tanımlayıcı niteliktedir: Cennetü’l-Me’vâ, Cennetü Adn , Dâru’l-hulûd, el-Firdevs, Dâru’s selâm, Dâru’l-mukâme, Cennâtü’n-naîm ve el-Makâmü’l-emîn. Ek olarak, gene Kur’an’da cenneti tasvir eden çeşitli ayetler bulunmaktadır. Bu ayetlerde yalnız aden değil çoğunlukla aden yaşamı ve cennetlikler şu demek oluyor ki cennete gidecek, orada duracak olanlar da tasvir edilir, tanımlanır. Gene Kur’an’a gore cennete gidecekler için Allah’u Teala’nın rızasını kazanmak cennetteki güzelliklerden fazlaca daha anlamlı ve büyük bir mükafat olacaktır.
İslam dinine bakılırsa kafir, müşrik (Allah’u Teala’nın bir olduğuna inanmayan) ve münafık (Müslüman benzer biçimde görünüp İslam’a inanmayan) kişiler cennete giremez, sonsuz olarak cehennemde bırakılırlar. Müslüman olup günah işleyenlerinse, Allah’u Teala günahlarını affetmezse, bir süre cehennemde günahlarının cezasını çekecek hemen sonra da cennete gireceklerine inanılır
Cehennem; bir çok dinde olduğu şeklinde İslam dininde de, Ahiretteki azap yeridir. İnsanlar dünyadaki hareketlerine ve inançlarına gore cennete yada cehenneme giderler. İslam inancına gore, kafirler (inanç esaslarından bir yada daha fazlasına inkar eden), müşrikler (İslam inancına bakılırsa Allah’u Teala’nın birliğine karşı çıkanlar) ve münafıklar (İman ediyor benzer biçimde görünüp İslam inancına inanmayanlar) ölümden sonrasında, “aşama aşama olan cehennemde” belli süre zarfında duracak ve çok azap çekeceklerdir. Bur da şunu anlamalıyız ki , İslam inancına aykırı hareket etmiş Müslüman kimseler de günahları ölçüsünde cehennemde duracak ve cezalandırılacaktırlar. İslam dinindeki değişik inanç (inanç) mezheplerinin bu mevzuda değişik öneri ve farklı çeşitleri olsa da, İslam dinindeki genel inanış bu şekildedir.
İslam dininin mukaddes kitabı olan Kur’an ‘da cehennem için çeşitli adlar kullanılmıştır, bu adların büyük bir kısmı cehennemi tanımlayıcı niteliktedir: Nâr (ateş), Hâviye (düşenlerin çoğunun geri dönemediği yar), Saîr (deli ateş ve alev), Lezâ (dumansız ve katıksız alev), Sakar (ateş) ve Hutame (obur ve kızgın ateş). Ek olarak, Kur’an’da cehenneme ve azap görenlere dair birçok tarif ve tasvir bulunur.
İslam dininin mukaddes kitabı olan Kur’an ‘a nazaran Allah’u Teala müşrikleri (yani Yüce Rabbimize ortak koşanları) ebediyyen cehennemde tutacaktır. Sadece imanlı olan ve günah işlemiş kişiler ise İslam inancına bakılırsa cehennemde bir süre kalacaklardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir