Kur’an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerim Neden Arapça Gönderilmiştir ?

“Kur’ân-ı Kerîm’in Arapça gelmiş olmasındaki sebep  ve hikmetler cümlesinden şu kadarını söylemek yerinde olur ki: Arabça, eylem çekimleri, kişi zamirleri ve kelime türeyişleri ile fevkalâde varlıklı ve kıvrak bir dil olmak özelliğine ilâveten, her şekil anlam kaymalarına ve yanlış anlamalara karşı son aşama sağlam bir ifade güç, kudret ve kabiliyetine de sâhiptir. Bu bakımdan İngilizce ve Fransızca benzer biçimde en gelişmiş diller de dahil, yeryüzünde hâlen hiçbir dil, Arabça ile boy ölçüşebilecek ifade gücüne haiz değildir. İşte birçok bilginler, Kur’ân-ı Kerîm’in Arab dili ile gelmiş olmasını büyük seviyede Arabçanın bu özelliği ile açıklar ve ondaki ifade gücüne bağlarlar. Fakat onların da dikkatlerinden firar etmiş olan fazlaca mühim bir husus daha vardır ki, o da; Arabçanın en fonetik (telâffuzu en kolay) bir dil olmasıdır. Zira Arabça, bir tek dört sesli harf kullanır. Dünya dilleri içinde minimum sesli harf kullanan bir dil olması bakımından da dünyanın en kolay telâffuz edilebilen bir dilidir. Bu sebeple bir dilin telâffuzundaki güçlük, o dildeki sesli harflerin çokluğu ile ölçülür.

Bilinmiş olduğu benzer biçimde Türkçede sekiz sesli harf vardır İngilizce ve Fransızca’da sesli harflerin sayısı 10’ün üstündedir. Öteki dünya dilleri de yedi, sekiz sesliden daha azca değildir.

Oysa Arabça’da (A, E, İ ve U) olmak suretiyle yalnız dört sesli harf vardır, bunlar da, neredeyse tüm dillerde bulunan ve sıklıkla kullanılan sesli harflerdir. Bu itibarla bir Arab, başka bir lisan öğrenmek ve iyi ifade etmek için normalde kendi ana dilinde olmayan bâzı sesleri de bilmek ve kendini bu seslere alıştırmalıdır. Fakat aslen Arab olmayan biri, Arabçadaki seslere uyum sağlama bakımından hiçbir güçlükle karşı karşıya kalmayacaktır. Şundan dolayı aslına bakarsanız Arabçadaki sesler, kendi dilinde de en fazlaca kullanılan ana seslerdir.

Kur’an-ı Kerîm’in namazda aslından okunması lüzumu ve bunun Arab olmayan öteki Müslümanlar için de bir farz olduğu düşünülürse, Kur’an’ın Arabça olması ile öteki Müslüman milletlere iyi mi bir kolaylık sağlandığı ve İslâmiyetin niçin cihanşümûl bir din olduğu daha iyi anlaşılmış olur. Böylelikle Allah’u Teala, yüce kitabımız olan Kur’an-ı Kerîm’i Arabça indirmiştir. Şu anda konuşulması, anlaşılması ve öğrenmesi bakımından da en çok kolaylık sağlayan bir dil seçmiştir: Burdan şunu anlıyoruz ki, “Allah’u Teala size kolaylık diler, güçlük dilemez”. (Bakara: 186)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir