Ölüm ve Kıyamet

Kıyamet Günü Güneşin Batıdan Doğması

İslam dininde dünya hayatının sonu mahşer hayatının başlangıcı sayılan kıyamet küçük ve büyük olmak üzere alametler gösterir. Kıyametin büyük alametlerinden biri de güneşin batıdan doğmasıdır. İlmi deliller ışığında güneşin batıdan doğması her ne kadar imkânsız gibi görünse de en büyük güç ve kudret sahibi olan Allahu Teâlâ’nın bunu yapmaya gücünün yeteceği aşikârdır. Küçük kıyamet alametlerinin görülmeye başlamasının ardından görülecek olan büyük alametlerden dolan güneşin batıdan doğması Kur’an-ı Kerim’de geçmese de Resulullah (s.a.v.)’in hadisi şeriflerinde geçmektedir. “Güneş batıdan doğacak, insanlar topluca îmân edecek, ancak daha önce îmân etmemiş olanların îmânları kendilerine bir yarar sağlamayacaktır.” (1) Hadisi şerife göre güneşin batıdan doğmasını gören ancak önceden iman etmemiş olan kimselerin iman etmesi Firavun’un Kızıldeniz’de boğulurken ki gibi kabul olmayan imanlardan sayılacaktır.

 

Güneşin Batıdan Doğmasına Dair Yorumlar

 

Güneşin batıdan doğması ile ilgili olarak şimdiye kadar 3 görüş ortaya atılmıştır.

Güneş gerçekten fiziksel manada batıdan doğacaktır. Bunun olması için dünyanın ters yönde dönmeye başlayacağı ve yer küre ile gezegenlerin arasındaki çekimin bitmesine bağlı olarak ters yönde döneceği söylenmektedir. Bazı yorumculara göre de bir yıldızın çarpması ile birlikte dünya tersine dönmeye başlayacaktır. İlim dünyasından gelen yoruma göre ise dünya yer çekirdeğinin kuvveti ile dönmektedir. Yer çekirdeğinin farklı yöne dönmesi ile dünyada farklı dönecek bu nedenle güneş batıdan doğacaktır.

Hadisi şerifte geçen güneş kelimesi Hz. Peygamber tarafından mecazi anlamda kullanılmış olabilir. Çünkü Hz. Peygamber bir hadisi şerifinde Mehdi (a.s.)’ı güneşe benzetmiştir. Bu nedenle Mehdi’nin geleceği yer doğu bölgeleri değil batı bölgesidir. Bu konuda bazı âlimler dünyadaki kötülüklerin yaygınlaştığı batı bölgesindeki ahlaki yapının doğuya geçeceğini yani doğunun ahlaksız bir yer halini alacağını bildirmektedir. Batının ise doğudaki ahlakı devralarak iyiliğin burada yaygınlaşacağını söylemişlerdir. Güneşin batıdan doğması insanları dine çağıracak olan Mehdi’nin de batıdan geleceği anlamında kullanılmıştır.

Güneşin batıdan doğması kıyamet sahnelerinde de anlatıldığı gibi dünyanın düzeninin bozulması anlamına gelir düşüncesi de son görüştür. Bu görüşe göre dünya kendiliğinden düzeni bozacak ve bir anda güneş batıdan doğmaya başlayacaktır. Bu andan sonra iman edilmesi mümkün olmayacaktır. Çünkü kıyamete hazırlık başlamıştır. Bundan sonra depremler olacak, yer küreden lavlar çıkacak, yağmurlar yağacak ve insanoğlu akıl almaz doğa olayları ile karşılaşacaktır.

 

Kaynaklar

 

(1)Tirmizi, Fiten, 118/ Tecrid-i Sarih Tercümesi, XII 307

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir