Ölüm ve Kıyamet

Kıyamet Günü Allah’ın Rahmeti

Allahu Teâlâ bütün merhametlerin ve rahmetlerin kaynağıdır. Bu anlamda Allahu Teâlâ’nın sıfatlarından olan Rahman ve Rahim sadece Allah’a özgüdür ve kullarda bu sıfatlar bulunmaz. Allahu Teâlâ rahmet ve merhametini kullarına hissettirmek için merhamet ve şefkat örneklerini gözler önüne serer. Bunlardan birini de Hz. Peygamber (s.a.v.) bizlere bildirmiştir: Bir savaş sonrasında Resulullah (s.a.v.)’e esirler getirildi. İçlerinde çocuğunu arayan bir kadında bulunuyordu. Kadın çocuğunu bulduğu anda bağrına bastı ve hemen emzirmeye başladı. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu:

-‘’Bu kadın çocuğunu ateşe atar mı ne dersiniz?’’

-‘’Hayır, Ya Resulullah! Çocuğu ateşe atmaya gücü yettiği halde atmaz.’’

-‘’Allah’a yemin olsun ki Allahu Teâlâ’nın kullarına olan merhameti bu kadının çocuğuna olan merhametinden daha büyüktür.’’ (1)

Ebu Hureyre (r.a.)’dan gelen bir rivayete göre Allahu Teala mahlukatı yarattıktan sonra şöyle buyurmuştur: ‘’Muhakkak ki rahmetin gazabımı geçmiştir.’’ (2)

Hadisi şeriflere bakıldığında Allahu Teâlâ’nın kullarına olan rahmetinin sınırları çok geniştir ve kıyamet gününde bu rahmetin tecellilerinin nasıl olacağı da merak edilmektedir. Ancak Allahu Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de ‘’Kullarıma haber ver ki, ben gafururrahim olduğum gibi, azabım da çok acı, çok şiddetlidir.’’(3)Başka bir ayeti kerimede ise ‘’İnkârcıları, zalimleri Allah asla affetmez, onları içinde ebedi kalacakları Cehennem yoluna iletir. Bu da Allah’a kolaydır.’’ (4) buyurulmaktadır.

Ayetler ve hadisler ışığında Allahu Teâlâ’nın kıyamet günü rahmetinin nasıl tecelli edeceği anlaşılabilmektedir. Allahu Teâlâ’nın rahmeti kıyamet gününde iyi olan ve inanan mümin kimseler için geçerli olacakken inkârcıların, şirk koşanların ve şeytanın yolunu tutan kişilerin ize kıyamet günü bu rahmetten mahrum kalacakları bildirilmektedir. Ayrıca Allahu Teâlâ inanan kullarının ibadetlerinden daha fazla nimet vermiştir ve bu nimetlerin karşılığı olarak müminlerin yapacağı ibadetlerde yetersiz durumdadır. Müminlerin cennete girmesi için gerekli olan bütün ibadetlerin sadece ufak bir kısmını yerine getirebilen müminler için Allahu Teâlâ kıyamet günü rahmetini göstererek ibadetleri az da olsa bu kullarını cennete buyur edecektir.

Kıyamet günü Allahu Teâlâ’nın rahmetine mazhar olmak için mümin bir kimse olarak yaşamak ve kesinlikle Allahu Teâlâ’ya şirk koşmamak gerekir. Ayrıca kıyamet günü kulların affedilmesini ve Allah’ın rahmetini önleyen bir diğer konu ise kul hakkıdır. Müminlerin kul hakkından uzak durmaları gerekir.

 

Kaynaklar

 

(1)Buhari, Müslim

(2)Buhari, Tevhid/ Müslim, Tövbe/ Tirmizi, Daavat

(3)Hicr, 49-50

(4)Nisa, 169

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir