Sureler

Kevser Suresi

Kur’an-ı Kerim’in en kısa suresi olan Kevser Suresi Mekke’de nazil olan ilk surelerden biridir. Adiyat suresinden sonra nazil olan Kevser suresi 3 ayetten oluşur. İlk ayette ‘’çokça hayır’’ anlamına gelen Kevser kelimesinden alan bu sure aynı zamanda Peygamberimiz (s.a.v.)’e verilen Kevser havuzunu müjdelediği için bu ismi almıştır şeklinde yorumlarda vardır. Kevser suresine ‘’en-Nahr’’ da denilmektedir.

 

Kevser Suresinin Sebebi Nüzulü

 

Kevser suresi Hz. Peygamber’e has olarak indirilmiş surelerden biridir. Müşriklere karşı Hz. Peygamber (s.a.v.)’i teselli eden bu surede Peygambere tesellinin dışında bir de müjde verilmektedir. Düşmanlarının akıbetlerinin ise ne kadar kötü olacağından bahseden bu sure Peygamber (s.a.v.)’in soyunun devam edeceğini de bildiriyordu.

Peygamberimiz (s.a.v.)’in oğlu Kasım’da vefat etmişti. Erkek çocuğu kalmayan Hz. Peygamberin bu durumu ile ilgili olarak müşrikler sürekli olarak alay ediyorlar ve Hz. Peygamberin artık soyunun kesik olduğunu söylüyorlardı. Müşriklerden olan As ibni Vail ise bunu Peygamberimizin yüzüne söyledi ve ‘’Muhammed senin soyun artık kesilmiştir.’’ dedi. Araplar arasında cahiliye dönemi adetlerinden biri olarak erkek evlat sahibi olmamak büyük bir eksiklikti. Erkek çocuğu olmayan kişiler eziliyor ve toplum içine çıkmaması gereken kişiler olarak adlandırılıyordu.

Müşrikler cahiliye döneminden kalma bu âdeti Peygamberimiz (s.a.v.)’e ithaf ederek insanlar arasındaki itibarını zedelemek ve İslam dinine girecek olan kişileri bu nedenle uzaklaştırmak istiyorlardı. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.)’i teselli eden Kevser Suresi nazil oldu. Kevser suresinde Peygamberimiz (s.a.v.)’e ilim, şeref ve müjde verildiği bildirilmektedir. Rabbine bu verdiklerinden dolayı kurban kesmesi söylenen Hz. Peygamber’e soyunun kesik olmadığı bildirilmiştir. Son ayeti kerimede kullanılan ‘ebter’ kelimesi ise Peygamberimize bu sözü söyleyenlerin soyu kesiklerin ta kendileri olduğu vurgulanmaktadır. Ebter kelimesi hiç bir zaman soyu olmayacak anlamında kullanılmıştır.

 

 

Kevser Suresi Türkçe Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm.

 

1- İnnâ a’taynâkel kevser
2- Fesalli lirabbike venhar
3- İnne şânieke hüvel’ebter

 

Kevser Suresi’nin Türkçe Meali (Anlamı) Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

 

1- Muhakkak Biz, sana Kevseri’i verdik.
2- Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!
3- Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!

 

Kevser Suresinin Faziletleri

  • Hısımların yapacağı düşmanlığı ortadan kaldırır.
  • Sabah erken kalkmak isteyenler bu sureyi okuyabilirler.
  • Bir kişi bu sureyi yazıp üzerinde taşırsa Allahu Teâlâ o kimseyi bütün sıkıntılardan korur.
  • Sürekli olarak okuyan kişinin kalbi yumuşar, ibadetlere karşı isteği artar ve huşu ile ibadet eder.
  • Kevser suresini okuyana Allahu Teâlâ cennet ırmaklarından içirir.

 Kaynaklar

 

(1)Sabuni Tefsiri

(2)Celaleyn Tefsiri

 

kevser süresi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir