Dualar

Kenzül Arş Duası ve Önemi

Kenzü’l Arş duası ‘’Göğün Hazineleri’’ anlamına gelmektedir. Bu duanın kaynağı belli olmamakla birlikte faziletleri açısından oldukça önemlidir. Peygamberimiz (s.a.v.) ve sahabilerden geldiği rivayet edilen çeşitli tavsiyelerin olduğu söylense de Kur’an-ı Kerim’de ve hadisi şeriflerde böyle bir dua ile ilgili olarak açıklama bulunamamıştır. Bu duanın önemli ve güzel olmasının nedeni ise Allahu Teâla’ya karşı isyan içermemesi ve okuyan kişinin duasının kabul olması açısından faziletli bir dua olmasından kaynaklanmaktadır. Kenzü’l Arş duası dua kitaplarının çoğunda yer alır ancak bazı kaynaklarda tam metni değil sadece bir kısmı verilmiştir. Bu nedenle kaynak seçerken dikkatli olmak ve ne anlama geldiğine özen göstererek okumak gerekir.

Kenzü’l Arş duası dua ibadetini yerine getirmek isteyen kişiler tarafından okunabilir. Eğer kişilerin bir isteği varsa ev dua edeceklerde Kenzü’l Arş duası ile isteklerini dile getirebilirler. İçerdiği anlamlar açısından Allahu Teâla’ya karşı yine O’nun en güzel isimleri ile niyazda bulunmayı sağlamaktadır.

 

Kenzü’l Arş Duasının Faziletleri

 • Kenzü’l Arş duası okumayı adet edinen kişinin yüzü nurlanır, kabri nurlanır ve cennete girmesi için melekler dua eder.
 • Bu duayı okuyan sırat köprüsünden hızla geçer.
 • Dua ile birlikte kişi kendi içinden geçenleri de söylediğinde Allahu Teâlâ kabul eder.
 • Bu duayı okuyanın günahları bir bir dökülür ve Allahu Teâlâ duadaki anlamları yaşaması için onu hayırlı olan yollara yönlendirir.
 • Bu dua nafile ibadet sevabı kazanmayı sağlar.
 • Dünya ve ahiret hayatı için sevap kazanmayı ve her iki tarafta da mutlu olmayı sağlar.
 • Kim bir şeyden korkuyorsa ve bu duayı okursa korkusundan emin olur. Hastalara şifa olması açısından bu dua okunabilir.
 • Beş defa okuyup Peygamberimiz (s.a.v.)’i rüyasında görme niyetiyle uyursa Peygamberimizi rüyasında görür.
 • Bu duayı okuyan kayıp bir şeyi varsa bulur.
 • Cinlerden, şeytanlardan ve kötü insanlardan korunmayı sağlar.
 • Kenzü’l Arş duası okuyanın hacetleri giderilir ve duaları kabul edilir.
 • Ezber yapma kolaylığı veren bu dua okunmaya devam ettiğinde hafızayı keskinleştirir.

Kenzü’l Arş Duası

 

Bismillahirrahmanirrahim; La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.
La ilahe illellahül hakemül adlül metin. Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.
La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.
La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir.
La ilahe illellahü şükran li ni´metih. La ilahe illellahü ikraren bi rububiyyetih. Ve sübhanellahi tenzihen li azametih.. Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahı cibrile aleyke ya rab.
Ve bihakkismikel mektubi ala cenahı mikaile aleyke ya rab.
Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab:
Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab.
Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab.
Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi nadake bihi şitü aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arşi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.
Ve bihakkismike ila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.
Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.  Ve bihakkısmikellezi nadake bihi ishaku fe kadeyte hacetehu aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi hudü aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe ra dedte aleyhi basarahu  ve veledehu yusufe aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardı ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardı aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi nadake bihil hıdıru lemma meşa alel mai aleyke ya rab.
Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab. Inneke entel kerimül kebiru. Hasbünellahü ve ni´mel vekil.
Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem.

 

Anlamı:

 

Melik (kral), Hakk, Mübin Allah’tan başka ilah yoktur. Hakem, Adl ve Metin Allah’tan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir. Senden başka İlah yoktur. Sen arınıksındır. Ben zalimlerden oldum. Allah’tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir. Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Ve onunla yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır. Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur. Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.

Ey Allah’ım! Ya Rabbi! “Cebrail’in kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail’in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil’in alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail’in avucunda yazılı ismin hürmetine ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine ve kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine ve Âdem’in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine, Şit’in sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri kendisiyle güçlendirdiğin ismin hürmetine, Tevrat’ta, İncil’de, Zebur’da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine, İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine, İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine, Hud hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine, Yakup sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine, Davut hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine, Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine, Eyyüb hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine, Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine, Musa hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine Firavunun karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine, İsrail oğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine, Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine, Muhammed SAV sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır. Allah efendimiz Muhammed’e, ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir