Hz. Muhammed

Kadın Konusunda Efendimize Nisbet Edilen Uydurma Hadisler

İslam’ın hanıma sağlamış olduğu hak ve hürriyetler, malının üstünde tek gerçek sahibi olma, kendisini ve evini ilgilendiren mevzularda karar verme benzer biçimde hakları teker teker ellerinden alınıp, maalesef bu konular millet içerisinde dinin bir gereği şeklinde gösterilerek yayıldı.
Allah’ın Rasulu her hareketinde olduğu şeklinde bayanlara karşı hüsn-i muamelesiyle de ashabına örnek oluyordu. Bu yüzden Abdullah ibn Ömer’in de söylediği şeklinde, “Aleyhlerinde Kur’ân ayeti iner de azarlanırlar korkusuyla erkekler, hanımefendilere karşı sopalarını indirdiler.”
İslam’ın hanıma sağlamış olduğu hak ve hürriyetler, malının üstünde tek gerçek sahibi olma, kendisini ve evini ilgilendiren mevzularda karar verme şeklinde hakları birer birer elinden alındı. Ve maalesef bunlar halk içinde dinin bir gereği şeklinde gösterilerek yayıldı.
Bu çalışmamızda adı geçen eserlerden derlediğimiz, hanım konusunu içeren ve uydurma olduğu birden oldukça hadisçi tarafınca kanıtlama edilmiş olan haberleri ele alacağız. İsrailoğullarında hanım ve adamların aynı saf ta karışık bir halde yakarma ettikleri anlatıldığında Abdullah ibn Mes’ud, Allah’ın emrettiği benzer biçimde bayanların namazda arka safta yer alması icap ettiğini belirten bu cümleyi ifade etmiştir. Herhangi bir sebep beIirtmeksizin eşiyle arası bozuk olan tüm bayanları Cuma’nın icabet saatinin bereketinden yoksun etmek insafsızlıktır. Zira kendisi hakkı söylediği halde, eşinin kendisini isyana teşvik etmiş olduğu ve öfkelendiği bayanlar için iyi mi hükmedilecektir?
“Sizden birisi bir hanımla evlenmeyi düşündüğünde yüzünü sordurulmuş olduğu benzer biçimde, saçının da iyi mi bulunduğunu sorsun. “Bayanların on avreti vardır. Hanım evlenince kocası bunlardan birisini örter. Hanım ölünce ise mezar kalan dokuz avreti kapatır.”
Tüm bu rivayet ve yorumların arkasından diyebiliriz ki, hanım ile alakalı hadis diye uydurulan ve halk içinde ağızdan ağıza dolaşarak şöhret kabul eden sözler elbet bu kadar değildir. Sadece bir yazı çerçevesinde inceleyebildiğimiz kadarıyla bu mesnetsiz safsataların Müslüman toplumunda açmış olduğu yarayı idrak etmek hiç de güç olmasa gerek. Oysa hanım ve adamın bir bütünün eşit iki parçası bulunduğunu, cariyenin bile güzelce eğitilmesi icap ettiğini, bu geçim dünyasının en hayırlı nimetinin saliha bir bayan bulunduğunu belirten Allah Ras’ulü (sav)’nün kutsal hayatlarını incelemek ve O’nu her mevzuda olduğu benzer biçimde kız evlat, hanım, anne, nine, teyzeye…saygı mevzusunda da örnek almak sanırız vakaya kökünden çözüm getirecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir