Ölüm ve Kıyamet

Kabir Ziyaretinin Önemi

Kabirleri ziyaret etmek erkekler için olduğu gibi, kadınlar için de menduptur. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Kabirleri ziyaret ediniz. Çünkü kabirleri ziyaret, size ahireti hatırlatır.” Kur’an-ı Kerim’de geçen ayet de şöyle anlatılıyor: “Ben sizi kabirleri ziyaret etmekten men etmiştim. Fakat, Peygamberiniz Muhammed’e annesinin kabrini ziyarete gitmesi için izin verildi. Siz de kabirleri ziyaret ediniz. Çünkü ahireti hatırlamak için, kabirleri ziyaret etmeliyiz”. Peygamberimiz, ilk zamanlarda kabirleri ziyaret etmeyi yasaklamıştı. Bunun sebebi ise şu idi: İslamiyeti tevhid akidesini getirmiştir.  İslamın en belirgin özelliği budur. Bu inanç, bir olan Allah’a inanma esasına dayanır. Allah vardır ve birdir. Allah’a gösterilen saygı ve ta’zimin bir değişiğini başkasına göstermek tevhid inancına göre yanlıştır.İslamiyetten önce Arap yarım adasında putlara tapılıyor, kabirlere secde ediliyordu. Yahudi ve Hristiyanlar da aziz saydıkları kimselerin kabirlerini ibadet yeri haline getirmişlerdi. Allah’ı bir bilmek ve yanlız O’na ibadet etmekten ibaret olan İslam dinini kabul etmiş olan insanlar, İslamiyetten önceki bu alışkanlıklarını İslama da aktarabilirler ve böylece tevhid inancını bozarlar endişesiyle Peygamberimiz ilk zamanlarda kabirleri ziyarete gitmeyi kaldırmıştı. Müslüman olanlar, İslamiyeti ve Onun tevhid inancına verdiği önemi iyice kavradıktan sonra Peygamberimiz kabirleri ziyaret etmeyi serbest etmiştir. Peygamberimiz de annesi Amine’nin mezarını ziyaret etmiştir. Ayrıca Peygamberimiz Uhud şehidlerini her yıl kesinlikle ziyaret ederlerdi. Ara sıra Medine’deki Baki Kabristanını da ziyarette bulunur, dua ederlerdi. Hz. Ayşe validemiz de Mekke-i Mükerreme’de defnedilmiş bulunan kardeşi Abdurrahman’ın kabristanını zaman buldukça ziyarete giderdi. İbn Ebi Müleyke ; Bir defa Hz. Ayşe validemizi kabir ziyareti dönüşünde gördüğümde. Kendisine: Ey müminlerin annesi, nereden geliyorsunuz ? diye sordum. Hz. Ayşe  Kardeşim Abdurrahman’ın kabrini ziyarete gittim ve geri döndüm, dedi. Ben kendilerine: Peygamberimiz, kabirleri ziyareti yasaklamamış mı idi ? diye sordum. Hz. Ayşe: Evet zamanın da yasaklamıştı, ancak sonradan kabirleri ziyaret etmeyi serbest edip, kabir ziyaretlerini ziyaret ediniz, diye cevap verdi. Peygamberimiz ve ashabının kabir ziyareti bizim için örnektir. Kabirleri ziyaret ederk ölülerimize dua etmemiz ve onlar için Allah’tan af dilememiz, hem ölüler için hem de hayattakilerin ölümü hatırlayarak kendilerini düzeltmeleri için çok faydalıdır. Peygamberimiz, kabir ziyaretinin nedenini belirtirken: “çünkü kabir ziyareti, size ahireti hatırlatır.” buyurmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir