Ölüm ve Kıyamet

Kabir Azabı Var mıdır

Ölümle başlayıp tekrardan dirilmeye kadar devam edecek hayata kabir yaşamı denilir. İslam inancına nazaran mezar azabı vardır. Buna delalet eden âyetler (En’am, 6/93; Tevbe, 9/101; Mü’min, 40/46) ve hadis-i şerifler (Buhari, Cenâiz, 86) bulunmaktadır. Nitekim bir hadis-i şerifte “Mezar, ahiret duraklarının ilkidir. Bir kimse eğer o duraktan kurtulursa diğer duraklardan rahat bir şekilde geçer.
Kurtulamazsa, sonrakileri geçmek daha zor olacaktır.” (Tirmizî, Zühd, 5) buyrularak ölümle ahiret yaşamının başladığı ifade edilmiştir. İnsan öldükten sonrasında kabre konulunca, Münker ve Nekir isminde iki melek kendisine gelmiş olarak sual soracaklar, inanç ve güzel amel sahipleri bu sorulara doğru cevaplar verecekler ve kendilerine aden kapıları açılarak aden gösterilecektir.
Kâfir ve münafıklar ise bu sorulara doğru yanıt veremeyecek ve cehennem kapıları aralanarak, cehennem gösterilecektir. Kâfirler ve münafıklar kabirde acı ve sorun içinde azap görürlerken müminler nimetler içinde mutlu ve sıkıntısız bir yaşam süreceklerdir (Tirmizî, Cenâiz, 71).
Bu sebepledir ki Resûl-i Ekrem (s.a.s.) pek oldukca kez mezar azabından koruması için Allah’a niyazda bulunmuştur (Buhârî, Ezan, 149; Müslim, Küsûf, 8, Cenâiz, 85; Ebû Dâvûd, Salât, 155).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir