Namaz Çeşitleri

İstihare Namazı

İstihare bir işin hayırlı olmasını dilemek anlamına gelmektedir. İslam dininde ise istihare bir işin sonunun hayırlı olup olmadığını öğrenmek amacıyla dua etmek, Allahu Teâlâ tarafından bu işin sonucunun bildirilmesini istemek demektir. Çoğu insan işe girerken, evlenirken ve ya gideceği bir yolculuk hakkında sonucun hayır mı şer mi olduğunu öğrenmek istemektedir. İstihare için namaz kılmak ve dua etmek gerekir. İstihare Peygamberimiz (s.a.v.)’in sünnetlerindendir. İstihare Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından önerilen ve ibadet olarak yapılabilecek niyazlardandır.

Cabir b. Abdullah (r.a.)’dan gelen bir rivayete göre ‘’Peygamberimiz (s.a.v.) büyük ve küçük işlerimizin hepsinde istihare etmeyi öğretti. ‘’Sizden biri bir işi için kalpten azmettiği zaman iki rekât namaz kılsın.’’ buyurdu. (1) Buna göre istihare hem dua etmek hem de namaz kılmaktır. Ancak istiharede asıl dikkat edilecek nokta namaz olmalıdır. Çünkü Peygamberimiz (s.a.v.) namaz kılınmasını tavsiye etmiştir.

 

İstihare Namazı Nasıl Kılınır?

 

İstihare namazı 2 rekât olarak kılınan bir namazdır. İstihare namazı için belirli bir vakit yoktur. Ancak kerahat vakitlerinde bu namaz kılınmamalıdır. İki rekât olan bu namazda zammı sure olarak ilk rekâtta Kafirun suresi ikinci rekâtta ise İhlas suresi okunması İmam Gazali tarafından tavsiye edilmiştir. Bunun dışında her âlimin kendine göre farklı farklı uygulamaları da olmuştur.

İstihare namazı 2 rekâtlı namazlar gibi kılınır. Samimi ve ihlaslı bir şekilde kılındığında doğru sonuçlar verir. İstihare namazı sonrasında istihare duası da edilmelidir. Peygamberimiz (s.a.v.)’den gelen istihare duası şudur:

‘‘Allâhumme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es’eluke min fadlike’l-azîm. Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta’lemu vela â’lemu ve ente allâmu’l-ğuyûb. Allâhumme in kunte ta’lemu enne hâzâ’l, emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî âcili emrî ve âcilihi fakdirhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte tâ’lemu enne hâza’l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emri âcili emrî ve acilihî fasrifhu annî vasrifnî anhu va’kir liyelhayra haysu kâne sume ardinî bih. ’’

Anlamı: “Allah’ım, bu işimin hakkımda hayırlı olacağını yalnız Sen bildiğin için bana doğrusunu göstermeni niyaz ediyorum. Senin sonsuz kudretine iltica ediyor, yardım bekliyorum. Yüce lütfundan ihsan etmeni istiyorum. Muhakkak Senin her şeye gücün yeter; ben ise hiçbir şeye güç yetiremem. Sen her şeyi bilirsin, ben ise hiçbir şey bilmem; Sen bütün gaybları bilirsin, Allah’ım, bu iş benim dinim, yaşayışım, işimin âkibeti, dünyam ve âhiretim hakkında hayırlı ise bunu bana nasip eyle. Sonra bunda benim için feyiz ve bereket vücuda getir. Şayet bu iş benim dinim, yaşayışım, işimin âkibeti, dünyam ve âhiretim hakkında hayırlı değilse, bunu benden, beni bundan vaz geçir. Bu hususta gönlümde bir meyil bırakma. Benim için hayırlısı ne ise onu kolaylaştır. Sonra da beni takdir buyurduğun bu hayırla hoşnut eyle.” (2)

İstihare duası yapılırken istihare edilecek olan şey düşünülmelidir. İstihare duasında önce bol bol salavat çekmek ve tövbe istiğfar yapmak gerekir. İstihare namazını başka birine kıldırmak caiz değildir. Ayrıca istihare namazından bir kerede sonuç alınamayacağı için en az 3 kere yatılmalıdır. Eğer beyaz ve yeşil renklerin ağırlıkta olduğu bir rüya görülürse o iş hayırlıdır. Siyah ve kırmızı renkler görülürse o iş hayırsızdır. Eğer rüya görülmüyorsa kalbin hangi yöne meylettiğine bakılması gerekir.

 

Kaynaklar

 

(1)Buhari, Küsuf

(2)Buhari, İbni Mace

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir