Dualar

İstihare Duası

Sözlükte hayır ve iyilik istemek, bir konu hakkında iyilik talep etmek anlamına gelen istihare, Allahu Teâlâ’nın yapılmak istenen işin hayırlı olup olmadığını bildirmesini istemektir. İstihare için ilk olarak namaz kılmak daha sonra dua etmek gerekir. Peygamberimiz (s.a.v.)’de ’Sizden biri bir işi için kalpten azmettiği zaman iki rekât namaz kılsın.’’(1) buyurmuştur. Bu namaz istihare namazıdır. İnsanlar bazı konularda seçim yapacakları zaman bu işin ahiret ve dünya açısından hayırlı mı şer mi olduğunu bilemeyebilirler. Kullara sordukları, istişare yatıkları halde bir türlü karara varamadıklarında tek karar merci olan Allahu Teâlâ’ya yalvarırlar ve bu konu hakkında yardım isterler.

Seçim yaparken Allahu Teâlâ’dan yardım istemek adına yapılan ibadetlerden biri olan istihare için namazın ardından dua etmek gerekir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu konuda şöyle buyurmuştur: ‘’Sizden birinize bir iş hakkında tereddüt ve üzüntü çöktüğü anda farz namazlardan başka olarak iki rekât namaz kılsın, sonra şöyle duada bulunsun:

 

İstihare Duası

 

‘‘Allâhumme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es’eluke min fadlike’l-azîm. Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta’lemu vela â’lemu ve ente allâmu’l-ğuyûb. Allâhumme in kunte ta’lemu enne hâzâ’l, emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî âcili emrî ve âcilihi fakdirhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte tâ’lemu enne hâza’l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emri âcili emrî ve acilihî fasrifhu annî vasrifnî anhu va’kir liyelhayra haysu kâne sume ardinî bih. ’’ (2)

 

Anlamı:

 

Ey Allah’ım! Senin ilmine güvenerek senden hakkımda hayırlısını istiyorum ve kudretine sığınarak senden kudret istiyorum ve senin sınırı olmayan lütfundan bana ihsan etmeni istiyorum, çünkü sen her şeye kadirsin, ben her şeye kadir değilim. Sen her şeyi bilirsin ben bilmem, sen bilinmeyenleri bilirsin.  Allah’ım senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında- erken ve ya geç olmasında-şerli ise onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et, sonra beni ona razı kıl.’’

 

Kaynaklar

 

(1)Buhari, Küsuf

(2)) Tirmizi, Salat/ Buhari, Deavat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir