İslamda Aile

İslamda Evlilik Yaşı Kaçtır

Evlilik yaşı ile ilgili olarak farklı görüşler olmasına rağmen Kuran-ı Kerime göre evlilik için bir yaş sınır bulunmaz iken ergenlik çağına ulaşmış olması şartı vardır. Ergenlik; erkek ve kız çocuklarının belirli yaş aralığında fiziki olarak gelişmesi, buluğ çağına gelmesi, erkeklerin ihtilam olması, kız çocuklarının ise ay başı haline gelmesi  halidir.  Ergenlik ile ilgili kesin bir yaş olmamasına rağmen islam hukukçuları ergenlik yaşı aralığı fizyolojik gelişimlerine bağlı olarak erkeklerde 12 yaşını, kızlarda ise 9 yaşınıergenlik başlangıç yaşı, erkekler  ve kızlar için 15 yalını da ergenlik bitiş yaşı olarak belirlemişlerdir.

İslam hukukçuları böyle düşünürken Hanefilik meshebinin kurucusu olan Ebu Hanife; ergenlik çağının bitiş yaşı olarak erkeklerde 18, kızlarda ise 17 yaş olarak kabul etmektedir. Ebu Hanife’nin dışında İmam Şafii, Ebu Yusuf’a göre ergenlik yaşı olarak 15 yaşını bitiş yaşı olarak görmektedir.

Bu bilgilerin yanında peygamber efendimiz (sav ) Hz. Aişe ile altı yaşında evlenmiş ve 9 yaşında buluğ çağına erişmesi ile birlikte olmuştur. Bu durumu Hz. Aişe şöyle anlatmaktadır: ‘’Ben altı yaşında iken Hz peygamber benimle evlendi, dokuz yaşında da benimle birlikte oldu’’ şeklinde ifade ettiğini Buhari, Müslim, Ahmed Bin Hanbel ifade etmiştir.

Kuran-ı Kerim’de evlilik yaşı ile ilgili kesin bir bilgi bulunmaz iken evlilik yaşının küçük yaşlarda olabileceğini işaret ettiğine yorumlanan  ayetler yer almaktadır. Bu ayetler Talak suresinin ayetleridir ve şu şekildedir: ‘’ Kadınlarınızdan, adetten kesilenlerin iddetine tereddüt ederseniz onların iddet süreleri üç aydır. Henüz adet görmeyenlerin de süreleri böyledir ‘’ buyurulmuştur. Bu ayet, islam alimleri ve fıkıhçılar tarafından adet görmemiş kız çocukları için evlendirilebilir anlamında yorumlanmıştır.

Nur suresinin 24. Ayetinde de: ‘’ İçinizde evli olmayanı evlendiriniz.’’ Şeklindedir. Bu ayet de islam alimleri  tarafından evlilik için her hangi bir yaş sınırı bulunmadığına ve bulug çağından önceki yaşlarda kız çocuklarının evlendirilebileceğine yorumlanmıştır.

Kuranı Kerim’de yer alan ayetler, islam alimlerinin yorumlarına bakarak evlilik yaşı ile ilgili şu sonuçlar çıkarılabilir:

İslam alimleri evlilik yaşı olarak Kuran-ı Kerim’i kaynak alarak buluğ çağına erişilen yaş olarak kabul ederler. Bu yaşlar ise; kızlarda adet görülmeye başlanan 9, erkeklerde ise 12 dir. Beklenen fizyolojik gelişmeler yaşanmaz ise bu yaş erkek ve kızlar için 15 olarak kabul edilir. Ancak, ergenlik için yaş sınırını kızlarda 17 ve erkeklerde 18 olarak kabul eden islam alimleri de bulunmaktadır.

Peygamber efendimiz (sav ) Hz. Aişe ile 6 yaşında evlenmiş, Hz Ali ise küçük yaş ta bir çok kız çocuğunun evliliğine şahitlik etmiştir. Bu örnek olaylar göz önüne alındığında ergenlik yaşı, evlilik yaşı olarak kabul edilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir