İslamda Aile

İslamda Çocuk İsimleri

Yeni doğan bebekler için anne ve babanın yerine getirmesi gereken vazifelerden biri de isim koymadır. İlerleyen hayatında çocuğu etkileyecek olan bu isim aynı zamanda ahiret hayatını da etkileyecektir. Güzel bir isim koymak isteyen ailelerin akıllarına gelen onlarca isim içerisinden çocuklarına en uygun olanını seçmek zaman zaman zor olabilir. Hayatımızın her alanında düzenlemeler yaparak bizleri iyiye sevk etmeye çalışan İslam dini ise çocuklara isim koyma konusunda ailelere yardımcı olacak ölçütler koymuştur. Rivayetlere göre Peygamberimiz (s.a.v.)’de çocuklara isim koyma konusunda titiz davranmış ve İslam açısından uygun olmayan isimleri yetişkin kişilerin ismi bile olsa değiştirilmesini istemiştir.

 

Çocuklara İsim Seçerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

 

Çocuklara isim verirken Peygamber Efendimiz (s.a.v.) gösterdiği yolu takip etmemiz gerekir. İsim seçiminde kararsız olanlar için Peygamberimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur: ‘’ Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın.” (1) bu hadisi şerife bakarak çocuklara isim seçerken güzel olanı tercih etmek gerekir. Peki, güzel isim nasıl olur?

  • Güzel isim söylendiğinde insanların akıllarına kötü şeyler getirmez. Mesela Savaş, Hicran, Kezban, Asiye, Alev gibi isimler insanların akıllarına iyi olmayan kavramlar getirir. Bu nedenle isim seçerken akla ilk gelen anlama da dikkat etmek gerekir.
  • Anlamı isyan barındıran isimler koymak da doğru değildir. Allah’a ve İslam’a bu anlamda ters düşen isimler tercih edilmemelidir. Mesela Sanem(put), Bade(içki,şarap), Berra(kusursuz, günahsız) ve ya Berra, Efsun, İrem(yalan cenneti) gibi.
  • Kur’an’da geçen ancak belirli bir anlamı olmayan isimlerde güzel isimler değildir. Mesela Ecrin ismi karşılık, ücret anlamına gelir. Aleyna ismi anlamı olmayan ancak Kur’an’da var olan bir isimdir. Suden Kur’an’da geçen ancak sorumsuz anlamına gelen bir isimdir. Sude ismi de süslenen, ezik, dövülen, sürülmüş olan anlamlarına gelir. İsim koyarken Kur’an’daki anlamına mutlaka dikkat edilmelidir.
  • Doğa ismi olan, ağaç, kuş, dağ, tepe, ırmak gibi isimleri de Peygamberimiz (s.a.v.) yasaklamıştır. Irmak, Nehir, Kaya, Yağmur, Toprak, Doğa, Su gibi isimler bu tür isimlerdir.
  • Allahu Teâlâ’nın isimlerini ve sıfatlarını çocuklarına koyacak olan kişiler başına Abd eki getirerek koymalıdır. Mesela Samed, Kerim, Rahman, Rahim gibi isimler koymak çocuğa sadece Allahu Teâlâ’da olan sıfatlardan ve isimlerden yüklemek anlamına gelir. Rahman ve Rahim olan Samed ve Kerim olan yalnızca Allah’tır. Çocuklara bu isimler koyulurken kulu anlamında Abd eki mutlaka getirilmelidir. Rahman ismi yerine Abdurrahman demek hem daha uygundur hem de daha güzel bir isimdir.
  • Allah’a mahsus olan isim ve sıfatların çocuklara koyulması uygun değildir. Mesela Halık, Rezzak, Baki gibi isimler mana olarak hiçbir kulda bulunamaz. Bu nedenle kullara koyulmamalıdır.
  • Aileler çocukları için görevlerini yerine getirirken gayri Müslimleri çağrıştıran isimler koymamalıdır.

İsim verme işinin zor olmasının yanında çocukların bu isim ile ahirette de çağırılacakları düşünüldüğünde kötü ve anlamı olmayan bir isimle çağırılmayı kimse istemeyecektir. Ayrıca çocuklara koyulan her isim çocukların karakterine etki eder ve isimdeki karakterler çocukta görülemeye başlar. Çocuklara güzel isimler koyulmadığında mahşerde çağırılacak olan çocuk anne ve babasına isminden dolayı şikâyetçi olabilir.

 

Hangi İsimleri Koymalıyız?

 

Çocuklara isim verirken güzel olduğuna inandığımız, Allah katında herhangi bir şirk, isyan içermeyecek, anlamı olan ve iyiliği çağrıştıran isimler koymalıyız. Bu konuda ashabın isimlerini örnek alabiliriz. Söylerken alay edilmeyecek ve dini anlamda çocuğa manevi bir hava katacak isimler tercih edilmelidir.

 

Kaynaklar

  1. Ebu Davud, Edeb

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir