32 Farz

İmanın Şartları Nelerdir

1.Allah’a İnanmak

 

İmanın ilk şartı Allahu Teâlâ’nın varlığına ve birliğine inanmaktır. Allah hiçbir varlığa benzemez ve her şeyin yaratıcısı da Allah’tır. Allah’a iman eden bir kul aynı zamanda Allah’ın zati ve sübuti sıfatlarına da iman etmiş olur.

 

Allah’ın Zati Sıfatları

 

 1. Vücud (var olması)
 2. Kıdem (varlığının öncesinin olmaması)
 3. Beka (varlığının sonunun olmaması)
 4. Vahdaniyet (tek olmak, benzeri olmamak)
 5. Muhalefetü’l lil havadis (sonradan yaratılmış olanların hiç birine benzememek)
 6. Kıyam bi-nefsihi (varlığının hiçbir şeye ihtiyacının olmaması)

 

Allah’ın Sübuti Sıfatları

 

 1. Hayat (diri olması)
 2. İlim (her şeyi bilmesi)
 3. Sem’i (her şeyi işitmesi)
 4. Basar (her şeyi görmesi)
 5. Kudret (her şeye gücünün yetmesi)
 6. İrade (O’nun istemesi)
 7. Kudret (her şeye O’nun gücünün yetmesi)
 8. Kelam (konuşması)
 9. Tekvin (O’nun yaratması)

 

2.Meleklere İnanmak

Meleklere iman Allah’a imandan sonra gelir. Melekler nurani yaratıklardır. Akıl sahibi olan bu varlıklar Peygamberlere vahiy getirmekle görevli oldukları gibi Allah’ın kendilerine verdiği bütün emirleri yerine getirmektedir. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail gibi melekler ise en bilinen meleklerdir.

3.Kitaplara İnanmak

Allahu Teâlâ tarafından gönderilen kitaplar Allah’ın kesin emirlerini içerirler. Ancak zamanla bozulmuş olan bu kitapların Allahu Teâlâ tarafından gönderildiğine iman edilmelidir. Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an-ı Kerim iman edilecek kutsal kitaplardandır. Ayrıca Allahu Teâlâ’nın indirdiği suhuflara da inanmak gerekir.

4.Peygamberlere İnanmak

Peygamberler Allah’ın göndermiş olduğu elçilerdir. Âdem (a.s.) ile Hz. Muhammed (s.a.v.) arasında bulunan bütün peygamberlere inanmak imanın şartlarındandır. Biri bile inkâr edilse iman edilmemiş olur. Peygamberlerin hepsinin doğru olduklarına, Allah’ın her birini tebliğ için gönderdiğine inanıldığı gibi peygamberlerin sıfatlarına da inanmak gerekir.

Peygamberlerin Sıfatları

 

 1. Emanet (güvenilir olmaları)
 2. Sıdk (doğru olmaları)
 3. Fetanet (zeki olmaları)
 4. İsmet (günah işlememiş olmaları)
 5. Tebliğ (Allah’tan aldıkları bütün ilahi emirleri eksiksiz bir şekilde insanlara bildirmeleri)

 

5.Ahiret Gününe İnanmak

Ölümden sonra yeni bir hayatın başlangıcı olacak olan ahiret gününe iman meselesi Kur’an-ı Kerim’de özellikle üzerinde durulan konulardandır. Ölümden sonra ahiret hayatının başlayacağı ve kişilerin cennete ya da cehenneme gideceği de iman edilecek konular arasındadır.

6.Kaza ve Kadere, Hayır ve Şerrin Allah’tan Geldiğine İnanmak

Yaşanılan kader, kaza gibi durumlar, hayır ve şerlerin hepsi Allah tarafından gelmektedir. Allahu Teâlâ kaza ve kaderi, hayır ve şerri yaratmış olsa da insanlara irade vermiştir. Kul yaratılanlar arasında seçim yapma gücüne sahiptir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir